Zásadním problémem je nedostatek peněz. Vyplývá to ze zprávy o postupu reformy vězeňství, kterou ve středu předloží vládě ministerstvo spravedlnosti. Podle zprávy vězeňské služby nařídila vláda postupné snižování stavů pracovníků vězeňské služby.

Od roku 2002 tak jejich předepsaný počet pravidelně klesá asi o dvě procenta. Na letošní rok určila vláda 9680 pracovních míst, reálně ve vězeňství pracuje 9491 lidí. Dalších asi tisíc zaměstnanců je zařazeno v justiční stráži. Před dvěma lety vláda povolila 10 159 pracovních míst.

Podle vězeňské služby však záměr vlády neodpovídá současnému vývoji, kdy počet vězňů již dva roky stoupá. Zatímco v roce 2002 bylo registrováno 16 213 vězňů, v polovině letošního roku jich bylo téměř o dva tisíce víc. Vězeňská služba předpokládá, že jejich počet dál poroste.

Podle předkládané zprávy tomu nasvědčuje například meziroční nárůst počtu vězňů. Mezi lety 2002 a 2003 stoupl o 1062, ale jen za první pololetí letošního roku již o 878 vězňů. K uvedeným počtům je však třeba také přičíst pět a půl tisíce odsouzených, kteří nenastoupili výkon trestu. Tento trend spolu s nedostatkem financí způsobuje problémy zejména v ubytování vězňů, kdy se zhoršují hygienické podmínky v celách.

Například plocha připadající na jednoho vězně v místnosti pro jeho trvalý pobyt se zmenšila na čtyři metry čtvereční, což je o půl metru méně než loni, uvádí se ve zprávě.

Vězeňská služba se proto snaží rekonstruovat nevyhovující budovy, případně postavit nové a přiblížit prostředí věznic evropským standardům. To znamená především nahrazení společného ubytování individuálním. Na stavební práce vydala vězeňská služba za letošní pololetí přes 60 miliónů korun. Jen rekonstrukce objektu bývalé školy v přírodě ve Světlé nad Sázavou na ženskou věznici si vyžádalo 44 miliónů.