Proti tomuto spojení podaly dcera bývalého hraběte Marie Elizabeth Salmová a Ida Schoeller žalobu na ochranu osobnosti a uspěly. Krajský soud rozhodl, že jméno Salm musí z desky dolů a Jiří Jaroš se musí oběma písemně omluvit.

Nemusí však platit žádné odškodnění a nemusí se omlouvat ani v tisku, jak požadovala žaloba. Tento rozsudek nemá žádný vliv na majetkové nároky Salmů na Blanensku.

Chyběly důkazy o nápisu na desce

"Z předložených archiválií vyplývá, že byl Hugo Mikuláš Salm zapsán na seznamu Kriegerkameradenschaft. Není však jediný doklad o tom, že Hugo Salm se do tohoto spolku přihlásil. Neexistuje nic, co by dokazovalo, že podepsal přihlášku a věděl o svém jménu na seznamu. Taktéž není jasné, kdo seznam vyhotovil a to bylo důkazní břemeno žalovaného," uvedl samosoudce Milan Páleníček.

Podle něj historik Jiří Jaroš nedokázal, že by jméno Salma mělo být na desce ve spojení s nacistickým udavačem a deska tak mohla neoprávněně naznačovat, že Hugo Salm měl stejné vlastnosti jako Alfred Tugemann.

"Není zdůvodnitelné, proč se tam jméno Salm vůbec dostalo a je to v rozporu s dobrými mravy navzdory osobním pocitům žalovaného," uvedl Páleníček. Deska se na dům v Doubravici nad Svitavou dostala v květnu 2002.

Původně bylo na desce napsáno, že oba odbojáři doplatili na společníka Salma Tugemanna, ale historik Jaroš ji vyměnil za desku, na níž slovo společníka nahradil slovem "kriegerkamerad". To se dcerám Mikuláše Hugo Salma nelíbilo a požadovali jak odstranění jména Salm, tak omluvné dopisy, omluvu v tisku a půlmiliónové odškodění pro obě dohromady.

"Náš otec nikdy nebyl žádným nacistou a v době války byl těžce nemocný. Vůbec nevěděl, co jeho zaměstnanec Tugemann dělá a netušil, že udává české lidi. Tugemann byl i na nás zlý a pokud jsme ho se sestrou nepozdravily německy, hned si na nás stěžoval. Nebyl to žádný přítel rodiny," řekla Právu Ida Schoeller.

Jaroš s verdiktem nesouhlasí

Historik Jiří Jaroš, který se historií nacistů za války na Blanensku zabývá delší dobu, zastává i nadále názor, že má pravdu a nechce se omluvit. Proto také podá odvolání k Vrchnímu soudu do Olomouce. Tvrdí, že soud špatně vyhodnotil předložené důkazy, které ukazují to, co sám na desce tvrdí.

Uvedl, že desku bez ohledu na definitivní rozsudek soudu vymění za jinou, protože se stává terčem výhružných dopisů.

"Vím, že s těmito dopisy nemá protistrana nic společného, ale zřejmě za nimi stojí nějací neonacisté a já nebudu riskovat životy své rodiny. Co se týče rozsudku, tak já tvrdím, že Salm byl kriegerkameradem Tugemanna a ne, že se Salm do svazku přihlásil. To soud nezohlednil vůbec a proto se odvolám," uvedl Jiří Jaroš.

Nezávislý historik a student práva Pavel Blažík, který se osudy Salmů na zámku v Rájci nad Svitavou zabývá, tvrdí, že rozsudek soudu je precizní a bude záležet na tom, zda se s ním ztotožní i vrchní soud. Podle něj je tu řada věcí, které jsou sporné a těžko doložitelné.

Jediným faktem je, že Tugemann byl zaměstnancem Salma a bydlel na zámku. "Každopádně Salmové nebyli tak tvrdí nacisté. Kolují řeči o tom, že Salmové pomohli i několika českým lidem, ale zase je to na úrovni mezilidských řečí. Podle mě byli k nacistům tolerantní, ale aktivně je nepodporovali," uvedl Blažík.