„Žaloba se zamítá z důvodu, že nárok žalobkyně je promlčen,“ odůvodnila své rozhodnutí soudkyně Šárka Henzlová s tím, že nemajetková újma se promlčuje po šesti měsících ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o újmě.

Königsmarková se o nemajetkové újmě dozvěděla dnem, kdy zprošťující verdikt nabyl právní moci, což bylo 29. dubna 2014. „Vzhledem k tomu, že žaloba byla podána 22. května 2015, došlo k promlčení nároku,“ dodala soudkyně.

Celkem žádala skoro 6,5 miliónu

Königsmarková celkem žádala po státu skoro 6,5 miliónu korun za své trestní stíhání v případu nepovedeného domácího porodu z roku 2009, po kterém novorozeně zemřelo.  Pět miliónů korun chtěla jako nemajetkovou újmu a 1,3 miliónu jako náhradu škody. Königsmarková si podle obžaloby dostatečně nezjistila, jaké komplikace mohou nastat, a také prý špatně resuscitovala.

Všechny soudy od obvodního po Nejvyšší porodní asistentku uznaly vinnou z ublížení na zdraví a uložily jí podmíněný trest, zákaz činnosti a povinnost zaplatit 2,7 miliónu korun. Zastání našla Königsmarková až u Ústavního soudu, který veškeré předchozí rozsudky v roce 2013 zrušil.

O náhradě škody se bude rozhodovat

„Žalobkyně má za to, že nezákonnými rozhodnutími jí byla způsobena nemajetková škoda. Došlo ke zhoršení jejího fyzického a duševního stavu,“ uvedl právní obhájce Königsmarkové Richard Hořejší.

Königsmarková také od státu žádala 1,3 miliónu korun jako náhradu škody, o této části žaloby bude soud teprve rozhodovat, Henzlová další jednání kvůli vypracování znaleckého posudku odročila na neurčito.