"Nejsou poznatky, že jde o akci teroristů. Vše nasvědčuje, že jde o kriminální čin," potvrdil Šubert.

BIS spolupracuje s policií na identifikaci jeho osoby. "Pomáháme, jsme k dispozici, ale pod plnou režií policie, která je výhradně kompetentní informovat veřejnost. Všechno je velice živé a i drobná maličkost, která by unikla z vyšetřování, by mohla vyřešení kauzy nepříznivě ovlivnit," zdůvodnil informační zdrženlivost Šubert.

Doplnil, že pokud jde o závažný kriminální čin, kdy například hrozí obecné ohrožení a je třeba velmi rychle identifikovat pachatele, je civilní kontrarozvědka k dispozici a záleží na policii, zda projeví o kooperaci zájem. Pokud má BIS sama informace k podobným případům, poskytuje je okamžitě policii.

Dohoda mezi policií a BIS

Spolupráci BIS a Policie ČR řeší zákon 153. Výměnu informací a kontakty s policií zastřešuje podle Šubrta rámcová dohoda z roku 1995 mezi ředitelem BIS, ministrem vnitra a policejním prezidentem. "Ta definuje základní oblasti spolupráce a v rámci stanoveného režimu dává nižším organizačním celkům možnost uzavírat dílčí konkrétní dohody, takže BIS například spolupracuje s útvarem pro odhalování organizovaného zločinu, se službou pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti, s ochrannou službou a dalšími policejními útvary," přiblížil Šubert praktickou spolupráci obou bezpečnostních složek.