Hrubý si napůjčoval mezi roky 2011 a 2012 porůznu přes deset a půl miliónu korun na provoz táborské zoologické zahrady, jejímž byl ředitelem, i když věděl, že vzhledem k ekonomické situaci ZOO nebude moci závazky uhradit. Ve smluvených lhůtách splatil pouze dvě stě tisíc korun. ZOO v úpadku koupil před rokem za více než šestnáct miliónů podnikatel Evžen Korec a obnovil její provoz.

Hrubý byl poté obžalován z podvodu a českobudějovický krajský soud jej v březnu letošního roku poslal na pět let do vězení. Proti tomuto rozsudku se ale Hrubý odvolal, hájí se tím, že neměl v úmyslu kohokoliv podvést a jednal v dobré víře.

Soudce: Musel vědět, že půjčky nesplatí

Odvolací soud ve středu nicméně jeho odvolání zamítl s tím, že o neschopnosti dluhy splatit musel vědět.

„Obžalovaný ekonomickou situaci ZOO Tábor nezvládl, přijímal závazky v době, kdy neměl zajištěný příjem na jejich splácení,“ odůvodnil zamítavé rozhodnutí předseda odvolacího senátu Petr Píša. „Závazky uhrazeny nebyly ve lhůtách splatnosti,“ dodal.

Hrubý se podle něj sice nechtěl osobně obohatit, jednal v zájmu udržet podnikání v obecně prospěšné činnosti, ale zároveň musel vědět, v jaké situaci ZOO je. „Nutně musel být minimálně srozuměn tím, že může ohrozit zájem, který je chráněn trestním zákonem. Ta škoda není nijak nepatrná, aby takové jednání nebylo trestně postižitelné,“ podotkl Píša.

ZOO není fabrika

„S rozhodnutím nejsem spokojený a využiji mimořádného opravného prostředku. Budu dělat všechno proto, aby byla moje nevina prokázána,“ komentoval středeční verdikt soudu Hrubý.

„Neměl jsem sebemenší úmysl, ať už přímý nebo nepřímý, kohokoliv uvést v omyl, případně ho podvádět a následně ho připravit o peníze,“ uvedl před soudem Hrubý, který si prý nechal vypracovat analýzu, podle které byl projekt zoologické zahrady životaschopný.

Důvody, které projekt zmařily, nebylo podle Hrubého možné na počátku očekávat. „ZOO je tak specifický projekt, že není možné ze dne na den zhasnout jako ve fabrice, jsou tam zvířata,“ prohlásil Hrubý u soudu. ZOO se do tíživé finanční situace podle něj dostala kvůli chybným rozhodnutím stavebních úřadů v Táboře a na jihočeském krajském úřadě, které odmítly schválit dodatečné stavební povolení.

Žádný z věřitelů se podle Hrubého odvolání necítí býti podveden, jen jsou poškozeni, protože nedostali peníze. Ale všichni byli údajně ochotni přistoupit na prodloužení termínu splatnosti. „Většina těch lidí jsou mými přáteli. Jsou mými přáteli i teď, i když nedostali od ZOO zaplaceno,“ řekl Hrubý a prostřednictvím své advokátky požádal soud buď o zproštění obžaloby, nebo o vrácení případu k budějovickému soudu.

Státní zástupce byl stejně jako jeho krajský kolega nicméně o vině Hrubého přesvědčen a soudu navrhl jeho odvolání zamítnout jako nedůvodné.