Žena, která měla zřejmě vzdělání zdravotní sestry, padělala diplom Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, aby mohla být zapsána do České stomatologické komory. A možná by provozovala praxi dodnes, kdyby na ni neupozornil bývalý kolega, jenž měl pochybnosti o jejím vzdělání.

Pojišťovna následně zažalovala jejího zaměstnavatele a justice jí dala za pravdu s tím, že došlo k porušení smlouvy, neboť odborné výkony nevykonávala kvalifikovaná osoba.

Jenže podle senátu ÚS se soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem je věc složitější.

Odpovědnost pojišťovny

„Obecné soudy by měly v dalším řízení posoudit, zda výkony poskytnuté falešnou zubařkou jako ošetřující lékařkou je nutno ve všech případech považovat za vadné plnění ze strany stěžovatele,“ prohlásil Lichovník.

Ústavní soudci také upozornili na to, že soudy by měly uvažovat i o spoluzodpovědnosti zdravotní pojišťovny. „Ta měla zřejmě zcela stejnou možnost zjistit nedostatek vzdělání falešné zubařky jako stěžovatel. Vzhledem k širokým kontrolním oprávněním zakotveným ve smlouvě zdravotní pojišťovně nic nebránilo v tom, aby případnou vadnou zdravotní péči zjistila při její následné kontrole,“ dodali.

Případ se tak vrací znovu na začátek k Obvodnímu soudu pro Prahu 2.