Soud se částečně řídil předchozím zamítavým rozhodnutím Vrchního soudu v Praze.

„Nabízené záruky soud nepovažuje za dostatečné, a proto nemohl rozhodnout jinak,“ uvedla soudkyně Hana Hrnčířová.

Zaručili se sourozenci

„Jsem odloučen od rodiny, od kamarádů, od přátel,“ uvedl Ignačák mezi argumenty pro své propuštění a dodal, že se určitě bude účastnit každého hlavního líčení, které bude nařízeno. Kromě jeho sestry, která se za něj už v minulosti zaručila, přislíbil Ignačákův bratr, že by jej v případě propuštění z vazby zaměstnal.

Ignačák by byl také, pokud by byl propuštěn, ochoten podrobit se podmínkám uloženým soudem, stejně tak případnému uloženému dohledu probačního úředníka a rozhodně by nevycestoval z ČR.

Podle státního zástupce Vladimíra Pazourka ale u Ignačáka i nadále trvají důvody k vazbě. Podle Pazourka je důvodná obava, že Ignačák opustí republiku, protože mu hrozí vysoký trest. V zahraničí by se podle žalobce skrýval, a mařil tak soudní jednání.

Ignačák je jako jediný z obžalovaných ve vazbě, konkrétně už patnáctý měsíc. Jeho spoluobžalovaný Petr Sova opustil vazební věznici loni v prosinci. Ignačáka sice v květnu pražský městský soud z vazby propustil, když uvěřil jeho písemnému slibu řádného chování, navíc se za něj zaručila Ignačákova sestra. Soud mu zároveň stanovil dohled probačního úředníka.

Proti tomuto rozhodnutí ale podal žalobce Pazourek, který případ dozoruje, odvolání, protože Ignačákovy záruky nepovažoval za dostatečné. Vrchní soud dal následně žalobci za pravdu a rozhodnutí zrušil. Ignačák na protest proti tomu zahájil hladovku, ke které se posléze připojila i jeho sestra.

Od SRB se distancovali

Proti Ignačákově relativně dlouhému pobytu ve vazbě (průměrná délka vazby je v ČR lehce přes pět měsíců - pozn. red.) se postavila celá řada levicových organizací a anarchistických hnutí. Například organizace Síť revolučních buněk (SRB) se letos v únoru přihlásila k zapálení dvou policejních aut, čímž prý chtěla vyjádřit solidaritu s Ignačákem, údajně vystavenému mučení ve vězení. Vězeňská správa mu podle SRB odmítá poskytovat veganskou stravu.

SRB se loni přihlásila také k zapálení pěti policejních aut v Praze a Mostě, šlo prý o odvetu za policejní akci Fénix, při které bylo zadrženo šest lidí, včetně Ignačáka, Sovy a spol.

Ignačák, Sova a Alexandra Ščambová čelí obžalobě z údajné přípravy teroristického útoku na vlak. Za to jim hrozí v případě prokázání viny až dvacetileté vězení nebo i výjimečný trest. Všichni obžalovaní považují obžalobu za absurdní a vykonstruovanou.

Ignačák se před soudem, stejně jako jeho spoluobžalovaní, od SRB distancoval a odmítl jakoukoliv spojitost s touto organizací.

Soud v úterý vyslechl všech pět obžalovaných, ve středu pokračoval v hlavním líčení prováděním listinných důkazů. Po rozhodnutí o Ignačákově vazbě soudkyně Hana Hrnčířová odročila jednání na říjen.