„Stěžovatel je přesvědčen, že se nedopustil podvodného jednání, ale pouze jednání sobeckého a amorálního, resp. jednání odporujícího dobrým mravům, což však není důvod pro trestněprávní represi,“ napsal do stížnosti Tormův advokát s tím, že soudy zcela rezignovaly na prokazování viny a rozsudky opřely jen o domněnky bez zřejmých důkazů.

Senát ÚS se soudkyní zpravodajkou Miladou Tomkovou takovou obhajobu odmítl. „Právní hodnocení provedené obecnými soudy je dostatečně podloženo skutkovými zjištěními a příslušnou právní úpravou,“ konstatovali soudci.

Torma byl odsouzen už v roce 2008, jenže utekl do Panamy. Ta jej ovšem přede dvěma lety vydala do Česka a podvodníkovi trest následně potvrdily Vrchní soud v Olomouci i Nejvyšší soud.

Torma podle rozsudků vybíral zálohy na dovoz aut z ciziny. Jeho byznys mu ale postupně přerostl přes hlavu a peníze ze záloh použil na splacení předchozích závazků. Nakonec po něm zůstala šestimiliónová škoda a několik lidí a firem už nikdy nevidělo své vyplacené zálohy ani auta.