Ta se ujala syna své drogově závislé sestry, po deseti měsících se ale nechal do rodného listu zapsat muž, který za nově nabyté otcovství údajně zaplatil 75 000.

Žena, která se ujala synovce, podala na soud žádost o popření otcovství. A přestože se k ní připojila i biologická matka chlapce s tím, že dotyčný není skutečným otcem, Krajský soud v Českých Budějovicích konstatoval, že není žádný důvod k pochybnostem.

„Když se mojí sestře, která brala roky pervitin, narodil syn, sociálka jí ho sebrala pro ohrožení na životě. Po necelém týdnu jsem si malého vzala domů a zažádala o svěření do péče, což se mi podařilo. V rodném listu neměl žádného otce, a když jsme se jako rodina několikrát sestry ptali, kdo je otec, tak nám řekla, že vůbec neví,“ svěřila se žena Právu.

Rozhodly opačně

O několik měsíců později ale přišel šok. Muž, s nímž se v té době žena rozcházela, se nechal zapsat do rodného listu dítěte souhlasným prohlášením rodičů. „Tvrdil, že prý se sestrou spal. Ta mi ale řekla, že jí za zapsání do rodného listu dal 75 tisíc. Navíc podle toho, co vím, on mít děti nemůže,“ prohlásila.

Ihned proto podala návrh k Okresnímu soudu v Českých Budějovicích na zahájení řízení o popření otcovství a pozastavení rodičovských práv. Soud návrhu vyhověl.

„Hoch si zvykl na láskyplné rodinné prostředí. Rodiče na matrice prohlásili, že péči o dítě zajišťovali společně, ale je zřejmé, že je to v rozporu se zjištěnou skutečností. Je zde důvodná pochybnost, že by muž mohl být pravým otcem dítěte,“ řekla soudkyně, která se rozhodla zahájit přezkum, jak to s otcovstvím je.

Jenže matrikový otec se odvolal a krajský soud rozhodl, že není důvod o otcovství pochybovat. A to za situace, kdy i biologická matka dítěte podala návrh na popření otcovství, teta vychovávající synovce upozornila na závažné podezření, že matrikový otec byl zapsán do rodného listu za úplatu a že nemůže mít děti, a kdy i kolizní opatrovník doporučoval zahájit řízení k popření otcovství.

Proti tomu se soud spolehl pouze na výpověď muže, jenž u soudu odmítl i test DNA s tím, že se jako otec cítí. Soudu nevadil ani fakt, že muž prokazatelně na matrice lhal, když tvrdil, že se s biologickou matkou o dítě stará, přestože hoch byl v péči své tety.

Zápis jako vydírací nástroj

„Účelem popření otcovství je zejména zabránění obchodu s dětmi a obejití mezinárodní adopce – ani jedno tu nehrozí. Skutečnost, že matka i otec před matričním úřadem souhlasně prohlásili, že je otcem dítěte, a následně skutečnost, že biologická matka podala u okresního soudu návrh na popření otcovství, svědčí o její nevyrovnanosti a koresponduje to s jejím psychickým stavem,“ odůvodnil své rozhodnutí soud.

Poté okresní soud zastavil řízení o popření otcovství s tím, že už nelze mít za to, že souhlasné prohlášení bylo jen nástrojem k obejití zákona.

„Matrikový otec se nyní začal domáhat styku s ani ne dvouletým dítětem, které ho téměř nezná, s tím, že pokud budou problémy, dítě si vezme a nebudu ho vídat já ani moji rodiče,“ uvedla žena, která se o chlapce stará.

„Jsem strašně zklamaná z přístupu soudů a cítím obrovskou bezmoc,“ dodala.

„Obchod s dětmi tak v České republice dosáhl další úrovně. Nejedná se jen o obchodování s dětmi, čímž se obcházejí pravidla adopce, ale zápis do matriky slouží i jako vydírající nástroj k násilnému udržení partnerského vztahu. Ani v tomto případě se však ani orgány činné v trestním řízení, ani opatrovnický soud o věc nezajímají,“ upozornila Klára Samková, advokátka pěstounky.