KS na rozdíl od okresního soudu dospěl k závěru, že část viny na nehodě nese řidič, který nedal ujíždějícímu Manychovi přednost. Podle NS ale takový závěr co do své správnosti vzbuzuje vážné pochybnosti, neboť jej KS učinil bez vzájemného zhodnocení všech významných skutkových i právních souvislostí.

Tragická nehoda se stala mezi Plzní a Vejprnicemi. Krátce před ní Manych ujel od benzínky v Plzni-Křimicích bez placení. Do pronásledování řidiče ovlivněného pervitinem se postupně zapojilo několik policejních hlídek.

Se Škodou Felicia bez registračních značek si to 25krát soudně trestaný Manych nejprve zamířil do centra města. Pak vozidlo otočil směrem na Vejprnice, hnal se stokilometrovou rychlostí a auta předjížděl přes tramvajový pás. Na výzvy k zastavení nereagoval.

Při výjezdu z Plzně začal předjíždět Renault Megane, dostal smyk a narazil do peugeotu jedoucího v protisměru a policejní oktávie, která stála u silnice. Podle názoru KS právě řidič renaultu nese za nehodu spoluvinu, když nedal Manychovi při vjíždění z vedlejší ulice přednost.

Soud nevysvětlil nedostatek

Do křižovatky vjel v okamžiku, kdy byl od ní Manych vzdálený přibližně sto metrů. A právě závěr KS soudu o tom, že ze strany řidiče renaultu šlo o nedání přednosti, v jejímž důsledku byl obviněný nucen náhle změnit směr jízdy, vyvolává podle NS pochybnosti.

„A to když KS současně shledal, že obviněný se rozhodl k předjetí vozidla Renault, ačkoliv v tomto úseku neměl dostatečný rozhled,“ konstatuje NS ve svém rozhodnutí.

FOTO: Ivan Blažek, Právo

Upozornil také, že soud prvního stupně na rozdíl od KS věnoval vlivu jízdy renaultu na vznik dopravní nehody poměrně velkou pozornost. Dospěl tak k tomu, že v době, kdy řidič renaultu začal odbočovat v uvedené křižovatce, bylo vozidlo obviněného v dostatečné vzdálenosti, aby tento odbočovací manévr mohl řádně a bezpečně provést.

„V kontextu s tímto vcelku důsledným postupem okresního soudu je zřejmá povrchnost a nedůslednost rozsudku odvolacího soudu, který nevysvětlil, v čem vlastně soud prvního stupně pochybil a jaký jeho nedostatek napravoval,“ dodal NS.

Navíc podle státního zástupce řidič renaultu po dokončení odbočení včas zareagoval na přijíždějící vozidlo obviněného a uhnul do zálivu autobusové zastávky.