Podle informací Práva policisté stíhají šéfku oddělení investic a její dvě podřízené pro zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Za to jim hrozí až 12 let vězení.

Nesoulad s podmínkami soutěže

Jak Právo zjistilo, obvinění souvisí s podezřením, že úřednice v období od září 2009 do prosince 2010 iniciovaly uzavření smlouvy o dílo mezi Úřadem městského obvodu Plzeň 3 a firmou Aqua Varia, s.r.o., ačkoliv tato společnost nebyla vybrána předepsaným způsobem v souladu s podmínkami soutěže.

Následně měly obviněné úřednice v rozporu se smlouvou o dílo nechat firmě postupně proplatit faktury v hodnotě téměř celé zakázky, ačkoliv to nekorespondovalo s reálnou prostavěností.

Podle vyšetřovatelů úřednice jako osoby odpovědné za zpracování této zakázky doporučily radě městského obvodu uzavřít smlouvu o dílo právě se společností Aqua Varia jako nejvhodnějším kandidátem. Musely přitom vědět, že nabídka firmy neodpovídala zadání předmětu budoucího díla a nesplňovala ani požadavky vyplývající ze zákona o veřejných zakázkách.

Smlouva dříve než výběrové řízení

Právo v této souvislosti zjistilo, že společnost Aqua Varia uzavřela pro účely provedení této zakázky se společností CZ stavby, s.r.o, jako subdodavatelem smlouvu o dílo ještě dříve, než úřad městského obvodu vůbec vypsal výběrové řízení na předmětnou zakázku.

Podle informací Práva policisté chtěli k okolnostem zakázky vyslechnout i tehdejší politické vedení městského obvodu. Bývalý starosta Jiří Strobach a místostarosta Stanislav Kopáček ale výpověď odmítli s tím, že by si tím mohli způsobit nebezpečí trestního stíhání.