V případě dětských kont je taková snaha často marná, zvlášť když je dlužník zároveň disponentem konta nebo si na něj nechává posílat pravidelně výplatu, jak Právu potvrdil mluvčí Exekutorské komory Petr Vorlíček.

„Soudní exekutor nepostihuje dětské účty a peněžní prostředky dětí dlužníků, ovšem v případě, že by byly na takové účty zasílány cíleně peněžní prostředky dlužníků s cílem zmařit účel exekučního řízení, má soudní exekutor možnost s přihlédnutím ke všem okolnostem zabránit takovému obstrukčnímu jednání povinného,“ vysvětlil Vorlíček.

Dodal, že exekutoři většinou zjistí, kam si dlužník ukryl peníze, na základě součinnosti bank, které mají povinnost sdělit, kde je majetek dlužníka. V praxi tedy záleží na tom, jak okatě bude dlužník s účtem nakládat.

I dítě může být dlužník

Mluvčí ČSOB Pavla Hávová potvrdila, že banky mají povinnost sdělit soudním exekutorům, případně jiným příslušným orgánům na základě jejich žádosti veškeré skutečnosti, které mají význam pro konkrétní řízení a rozhodnutí. „Těmito skutečnostmi jsou i údaje o nakládání s majetkem povinného,“ sdělila.

Mluvčí Komerční banky Michal Teubner upozornil, že i děti mohou být dlužníky. Většinou jde o případ, kdy dítě nemá zaplacený účet za telefon, nebo pokud neuhradilo pokutu za jízdu na černo. „V takovém případě jsme povinni prostředky na účtu nezletilého zablokovat a vyplatit dle příslušného exekučního příkazu,“ řekl.