Informaci o chatrném zdraví někdejšího mocného muže moravské metropole potvrdila mluvčí městského soudu Petra Hovorková.

„Ve věci Jaroslava Přikryla bylo usnesením rozhodnuto o odkladu výkonu trestu odnětí svobody na potřebnou dobu v trvání šesti měsíců od právní moci usnesení. O odkladu bylo rozhodnuto z důvodu přetrvávajícího špatného zdravotního stavu odsouzeného, kdy mu tento brání v nástupu výkonu trestu odnětí svobody,“ konstatovala.

Přikryl před svým nástupem na pozici ředitele brněnských strážníků působil dlouho u republikové policie v nejvyšších funkcích, hovořilo se o něm dokonce jako o možném kandidátovi na policejního prezidenta.

Vaz mu zlomilo zahlazování přestupků v dopravě, kdy vycházel vstříc svým známým. Když jej kvůli tomu začala vyšetřovat policie. Dopustil se dalšího trestného činu tím, že neoprávněně lustroval lidi v systému strážníků, aby ukázal, že domluvou se řešily některé přestupky běžně.