Soud osvobodil i spolupracovnici mužů Kláru Šťastnou (dříve Böhmovou), pro kterou žalobkyně navrhla podmínku. Státní zástupkyně se odvolávala již podruhé, v prvním případě soud kauzu vrátil Městskému soudu v Praze k novému projednání.

Podle předsedy odvolacího senátu Vladimíra Krále tentokrát soud prvního stupně procesně nijak nepochybil. "Pochybení jsme neshledali ani ve zprošťujícím rozsudku," řekl. Nebylo prý prokázáno, že by obžalovaní svým jednáním sledovali nekalé úmysly.

Bývalému šéfovi Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Trnkovi a jeho kolegům kladla obžaloba za vinu, že v rámci druhé a třetí výzvy ROP umožnili obcházení informačního systému, ve kterém byly hodnoceny jednotlivé projekty. Na základě Trnkových a Půlpytlových pokynů museli prý pracovníci úřadu vkládat bodové hodnocení projektů do paralelně vedeného neoficiálního informačního systému, z nějž bylo možné získat přehled o placení projektů.

Za jiný případ podmínka

U zhruba 30 projektů pak podle obžaloby bodové hodnocení změnili a upravené výsledky vložili do oficiální databáze. Cílem prý bylo zajistit, aby projekty z Plzeňského kraje čerpaly srovnatelné množství peněz jako projekty v Jihočeském kraji. Vyšetřovatelé vyčíslili škodu na více než 300 miliónů korun.

Obžalovaní ale řekli, že jejich snahou byla pouze důslednější kontrola hodnocení dotačních projektů. Trnka už byl jednou odsouzen za zneužívání dotací v rámci páté výzvy ROP, v roce 2014 dostal tříletou podmínku. Půlpytel byl tehdy obžaloby zproštěn. [celá zpráva]