„Od vykonavatele, kterého civilní soud pověřil výkonem exekuce, jsme obdrželi žádost o souhlas k tomu, že může s tímto majetkem nakládat. To je zákonem daný postup,“ řekl Právu Martin Kantor z Krajského soudu v Plzni. Právě jeho senát bude obžalobu na Urbana příští měsíc projednávat. „Ještě předtím budeme rozhodovat o tom, zda z pohledu trestního řízení této exekuci nic nebrání,“ dodal Kantor.

Urban zatím může svůj majetek dál užívat, ale nemůže ho prodat ani jinak s ním nakládat. Pokud exekutoři dostanou zelenou, hrozí, že o něj přijde.

Fixloval s údaji o ošetření

Vyšetřovatelé podle informací Práva zmrazili Urbanovi několik nemovitostí s pozemky včetně jeho rodinného sídla v Plasích. Odmítli však konkretizovat jejich hodnotu. Právo zjistilo, že jde o částku přes 10 miliónů korun. Pojistné dluží jednapadesátiletý Urban Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra (ZPMV), stejné pojišťovně, kterou podle obžaloby okradl o desítky miliónů fixlováním údajů ve výkazech o ošetřených pacientech.

„Neplatil zákonem povinné zdravotní pojištění jak za sebe jako osobu výdělečně činnou, tak i za své zaměstnance,“ uvedla mluvčí ZPMV Hana Kadečková. Celkový dluh od roku 2012 dosáhl částky 660 tisíc korun.

„Na ten už existuje exekuční titul. S pohledávkou přes dvacet miliónů jsme se přihlásili jako poškození do trestního řízení,“ doplnila Kadečková. Podle zjištění Práva dlužil Urban na pojistném celkem přes milión korun, část této pohledávky vůči pojišťovně na něm v roce 2014 exekutoři vymohli. Urban provozoval několik ordinací na Plzeňsku. Kromě chirurgické ambulance zajišťoval také gastroenterologickou a cévní poradnu. Na webových stránkách uvádí, že ošetřuje všechny pacienty bez omezení spádové oblasti a bez doporučení obvodního lékaře.

Prý nedorozumění

Průšvih se provalil v roce 2012, tehdy revizní kontrola odhalila nesrovnalosti v účtování zdravotní péče. „Její výsledek byl podkladem pro trestní oznámení,“ uvedla Kadečková.

Sám Urban to v rozhovoru s Právem komentoval slovy, že jde o „jakési nedorozumění“. Spolupráce pojišťovny s Urbanem skončila v loňském roce.
„Na jeho žádost mu byla v červnu 2015 zrušena registrace k provozování nestátního zdravotnického zařízení,“ potvrdila Právu mluvčí Krajského úřadu Plzeňského kraje Alena Marešová.

Do té doby podnikal podle údajů z obchodního rejstříku pod hlavičkou společnosti Odborné zdravotnické zařízení, s. r. o., kterou vlastnil, a byl i jejím statutárním zástupcem. Loni v červenci od něho firmu získala společnost Abruzzi, která patří plzeňskému podnikateli a politikovi za ČSSD Lukáši Antonovi.