V případě odhalení pachatele půjde tedy o mnohem tvrdší postih než za krádež běžné registrační značky. Ta se bude i nadále posuzovat jako přestupek proti majetku s udělením pokuty do výše patnácti tisíc korun.

„Hranice, kde končí přestupek a začíná trestný čin, je pět tisíc korun. Je tedy jasné, že při odcizení značky na přání to skutečně budeme šetřit jako spáchání trestného činu, protože vznikne desetitisícová škoda,“ potvrdila v úterý Právu mluvčí dopravní policie Ivana Nguyenová.

Náhradní tabulka jen při poškození

Skutečnost, že kvůli odcizení značky na přání hrozí i kriminál, by mohla část zlodějů odradit. Velkým lákadlem pro ně ovšem bude, že každá značka na přání je originál, a má tedy i sběratelskou hodnotu.

Řidič si v žádosti podané na příslušném městském či obecním úřadu sám vybere, co na značce na přání chce mít. Musí mít na paměti, že tato značka nesmí obsahovat hanlivá slova. Vyloučeny jsou i speciální znaky či zkratky orgánů státní správy a použít se nesmějí písmena CH, W, Q, G a O.

Pokud úřad žadatelův návrh schválí, bude mu po zaplacení příslušné sumy značka na přání zaregistrována a do patnácti dnů dostane tabulky, které si umístí na své vozidlo. Když pak třeba při havárii tabulku poškodí, úřad mu za 600 korun vydá novou.

Malér nastane při ztrátě či odcizení značky na přání. „Náhradní tabulka v takovém případě vydávána nebude. Řidič si tedy bude muset pořídit běžnou registrační značku nebo si zaplatit novou značku na přání. Ta musí mít jiné znění, protože původní značka bude v registru kvůli možnosti zneužití provždy zablokována,“ upozornil mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.