Zhruba 68 procent pachatelů mladších 18 let se dopustí jednoho trestného činu a jejich kriminální kariéra dál nepokračuje. Tato skupina spáchá asi 30 procent z objasněných trestných činů, 70 procent spáchá zbývajících 32 procent pachatelů.

Závažným zjištěním je, že 2,6 procenta pachatelů mladších 18 let spáchalo 24 procent trestných činů, přičemž každý z nich spáchal 11 a víc trestných činů.

Kriminalita dětí má svá specifika: je páchána převážně ve skupinách a doprovázena zbytečným a bezúčelným ničením věcí. Zatímco v minulosti byla páchána převážně nahodile a bez přípravy, v posledních letech se to změnilo. "Jejich jednání je stále častěji promyšlené, přípravě věnují více času a úsilí včetně předem zajištěného alibi," uvádí se v materiálu pro dnešní jednání vlády.

Brutalita a drogy

Brutalita a neúměrné násilí jsou dalšími významnými rysy kriminality. Závažnou okolností provázející trestnou činnost dětí je zneužívání drog a alkoholu. Podle sociálních kurátorů například v Praze většina trestných činů spáchaných osobami mladšími 18 let je doprovázena požitím alkoholu nebo drogy.

Značný podíl na celkově páchané trestné činnosti dětí mají již řadu let děti umístěné v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, kdy loni byl jejich podíl 20procentní. I v této skupině sice celkově zejména klesá majetková kriminalita, roste však počet násilných trestných činů, a to zejména loupeží. Zatímco v roce 2000 došlo u nich k 87 loupežím, tak loni už to bylo 313.