Problém je především s ubytovnami, kde dlouhodobě přespávají zahraniční dělníci.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Podle informací Práva už leckde došla radnicím trpělivost s neustálým mlžením ze strany těchto ubytovatelů, kteří se snaží kontrolorům házet klacky pod nohy a tím jim zabránit zjistit reálný stav. Jejich vedení se proto obrátilo na policii, aby jim pomohla hříšníky napravit.

Spali i ve sklepě

Trestní oznámení podali například v Klatovech. K tomuto kroku se správci místního poplatku odhodlali poté, co při kontrole ubytovny na okraji města zjistili, že je téměř plně obsazená, ačkoliv papírově měla být poloprázdná. Lidé tam dokonce přespávají ve sklepě nebo ve skladu, což nejsou prostory zkolaudované jako pokoje pro ubytování.

„Počet osob vedených v evidenční knize ubytovaných neodpovídá skutečnému stavu. Provozovatel ubytovává převážně cizince, kteří sem přijeli za prací. Odvede místní poplatek za konkrétního cizince jen například za šest dní během pololetí, přičemž dotyčný člověk je tam ubytovaný několik měsíců,“ píše se v trestním oznámení, jehož kopii Právo získalo od zdroje z městského úřadu.

Úředníci si také stěžují, jak se jim provozovatel ubytovny snaží mařit práci. „Neumožňuje provést neohlášené šetření na místě, při předem avizované kontrole je ubytovna téměř vyklizená. Stále se omlouvá, překládá termíny a požadované informace předkládá pouze na základě písemné výzvy,“ stojí dále v trestním oznámení.

Příjem pro obec

Poplatek z ubytovací kapacity vybírají města a obce od místních zařízení určených k přechodnému ubytování za úplatu, které provozují jak právnické, tak fyzické osoby. „Vychází ze zákona o místních poplatcích z roku 1990, na základě kterého mohou města nebo obce vydat obecně závaznou vyhlášku a stanovit si na svém území místní poplatky,“ vysvětila šéfka finančního odboru klatovské radnice Hana Chalupová. Podle ní zákon stanoví maximálně šest korun za využité lůžko a den, což je i případ Klatov.

Zejména v turisticky atraktivních či průmyslových lokalitách přináší do obecní kasy nezanedbatelný příjem. Provozovatel ubytovacího zařízení je povinen vést evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování a dále osobní údaje ubytované osoby včetně čísla občanského průkazu nebo pasu. Poplatku nepodléhají zařízení sloužící ke zdravotnickým, sociálním a charitativním účelům nebo k ubytování studentů a žáků.