"Ministr její jednání posoudil jako neetické a závažné," řekl mluvčí ministerstva spravedlnosti. Dodal, že podle ministrova odůvodnění se státní zástupce musí i ve svém osobním životě vyvarovat všeho, co by mohlo ohrozit vážnost jeho funkce a také vážnost státního zastupitelství jako instituce.

Tittková podle něj bude zbavena funkce až do pravomocného ukončení kárné žaloby, kterou na ni podala šéfka Krajského státního zastupitelství v Ostravě Zlatuše Andělová k Vrchnímu soudu v Olomouci.

"V současné době nemůžeme případ komentovat. Důvody pro zproštění jsou ale jasné: jízda pod vlivem alkoholu a zapírání jednoznačně ohrožují pověst státního zastupitelství," doplnil mluvčí.

Tittková přitom nebyla obviněna z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. K tomu by musela způsobená škoda přesáhnout 50 tisíc korun, ovšem soudní znalec ji vyčíslil "jen" na 31 900 na vozech a dva tisíce na značce. Nehoda se tak patrně bude řešit v přestupkovém řízení.

Má polovinu platu

Tittková havarovala začátkem července před Krajským státním zastupitelstvím v Ostravě. Při dechové zkoušce přístroj policistům ukázal, že by v krvi měla mít více než tři promile alkoholu. Tittková podle policie odmítla následný odběr krve a tvrdila, že řídila střízlivá. [celá zpráva]

Podle personálního oddělení ministerstva spravedlnosti státní zástupce, který je zproštěn služby, pobírá až do pravomocného ukončení kárného řízení polovinu platu. "Pokud se na konci řízení nezjistí jeho provinění, část platu doplatíme," řekla pracovnice ministerstva. Dodala, že v době, kdy je státní zástupce zproštěn funkce, nesmí podnikat ani mít jiný vedlejší příjem.

V minulém roce bylo podle ministerstva spravedlnosti proti státním zástupcům podáno sedm kárných návrhů, z toho ve dvou případech byl pracovník dočasně zproštěn funkce. Letos jich zatím bylo pět, včetně Tittkové byli dosud dočasně zproštěni funkce tři státní zástupci. "Toto opatření bývá použito jen v případech, kdy státní zástupce hrubě poruší své povinnosti," řekl mluvčí.