Požár byl hlášen po 19:30, když hasiči dorazili na místo, byl stoh o rozměrech 50 krát deset metrů celý v plamenech. Kolem 20:00 byl vyhlášen druhý poplachový stupeň a hasiči zřídili čerpací stanoviště v obci Podbrdy, odkud přivážejí k požáru vodu.

Kolem 22.00 stoh stále rozhrnovali, prolévali vodou a ochlazovali hospodářskou budovu v blízkosti.

Škoda je předběžně odhadnutá na půl miliónu korun.

Existují čtyři poplachové stupně. Nejzávažnější je čtvrtý, který bývá vyhlašován jen při mimořádných situacích.