Rozsudek není pravomocný, žalobce si ponechal lhůtu na odvolání.

Franc především ocenil, že se obžalovaný k celé věci postavil čelem, doznal se, uhradil škodu a také rezignoval na post soudce. „Zjištěná parafilie je alfou a omegou motivace celého jednání,“ uvedl Franc. Trest by byl podle něj nadbytečný, protože k ochraně společnosti postačí ambulantní léčení.

Sexuolog a psychiatr Trojan konstatoval, že sexuologická léčba, kterou obžalovaný nastoupil dobrovolně ústavní formou, plní svůj účel, tedy zamezení recidivy. Trojan nicméně podotkl, že sexuologické léčení je nezbytné, a nevyloučil ani celoživotní léčbu. Deviace není nebezpečná pro život a zdraví dalších osob. „Jde o to, aby pacient přijal závěr o své parafilii, naučil se s tím žít a vyhýbat se rizikovým situacím,“ dodal Trojan.

Parafilie je obecné označení pro sexuální odchylky, které zahrnují neobvyklý objekt nebo způsob uspokojování erotických potřeb a fantazií jedince.

Léčbu nastoupil dobrovolně

Státní zástupce se ve svém závěrečném návrhu snažil reflektovat okolnosti hovořící ve prospěch obžalovaného. „Doznání obžalovaného je nutno považovat za polehčující okolnost, stejně jako jeho dobrovolné ústavní léčení,“ uvedl žalobce.

„Na druhou stranu nelze nevidět, že se pan obžalovaný před spácháním tohoto trestného činu dopustil několika menších incidentů, které sám doznal a které mu napovídaly, že se blíží k průšvihu, čehož si byl vědom. Nicméně riskl to a dopadlo to, jak to dopadlo,“ dodal. Navrhl podmíněný trest spojený s ambulantní sexuologickou léčbou, případně pouze nařídit ambulantní léčbu a od potrestání upustit.

„Znovu bych chtěl zopakovat, že mi je líto toho, co se stalo, co jsem způsobil, a jsem připraven za to nést důsledky,“ kál se na závěr jednání obžalovaný muž.

Okradenému se omluvil

Soudce letos v únoru v autobuse pražské MHD poblíž zastávky Nový Slivenec krátce před vystoupením vytáhl peněženku z batohu sedmnáctiletého mladíka, který se vracel s kamarádkou ze školního výletu.

„Cítil jsem nějaké šmátrání v batohu a nahmatal jsem, že mi vytáhl ze zadní kapsy batohu peněženku,“ vypověděl před soudem hoch. Na zastávce vystoupil a rovnou na pachatele uhodil. „Řekl jsem mu, ať mi vrátí peněženku, že mi ji ukradl. On mi řekl, že neukradl. Tak jsem mu znova řekl, že mi ji ukradl, ať mi ji vrátí, což udělal,“ vypověděl mladík. Pak počkali na příjezd policie.

Bývalý soudce se při předchozím jednání ke krádeži přiznal a uvedl, že byla motivována jeho sexuální deviací, kterou dříve neléčil, protože se podle svých slov bál, že by přišel o přítele a o práci. Mladíkovi se už několikrát omluvil a poslal 2000 korun jako odškodné.