„Úmrtí rodinného příslušníka je vždy lidskou tragédií. O to víc, když jde o dítě. Jedním z největších traumat je, když rodiče přežijí své dítě. V tom žalobce chápu a soucítím s nimi,“ uvedl soudce Jan Fifka.

Soud však podle něho musel věc posuzovat z právního hlediska. „A ne vždy je za každou smrt někdo hmotně odpovědný,“ dodal na úvod odůvodnění vyneseného verdiktu.

Soud podle jeho vyjádření posuzoval, zda byla ohrožena osobnostní práva dítěte, zda došlo k protiprávnímu jednání a zda je přímá souvislost mezi oběma těmito podmínkami. „Nebyl shledán prvek protiprávního jednání žalované (strany),“ uvedl soudce. K tomuto výroku dospěl na základě dvou znaleckých posudků, které byly v této kauze vypracovány.

„Proti rozsudku se odvoláme,“ potvrdil právní zástupce rodiny Mário Švehelka, který zpochybnil zejména právě práci přizvaných znalců. „První znalecký posudek vypracovával znalec, který je bezprostředním podřízeným lékaře, který podával dávky natria, sodíku. Je nemyslitelné, aby nebyl znalec shledán podjatým za situace, kdy jeho nadřízený je v posudku posuzován,“ tvrdí Švehelka.

Trestní oznámení na znalce

„Znalci také řekli, že se nemohou vyjádřit k celkovému množství podané vody. Mohou ho pouze odhadnout, protože jim chybí údaje k několika hodinám léčby. Dále řekli, že nelze brát za směrodatné váhu dítěte při pitvě. Proto když nevědí, kolik vody bylo podáno, ani kolik dítě vážilo, nemohou říci, že se postupovalo lege artis (podle lékařských pravidel - pozn. red.). Podobně u sodíku, ani zde znalci neměli k dispozici výsledky hodnot sodíku v krvi za posledních zhruba 16,5 hodin léčby. Tedy za převážnou dobu, po níž bylo dítě umístěno v této nemocnici,“ uvedl Švehelka, co konkrétně znalcům vytýká.

Veškeré nedostatky v dokumentaci musí jít podle jeho mínění k tíži nemocnice, ne dítěte. I z těchto důvodů podali pozůstalí na znalce trestní oznámení. „Je to naprosto šokující, že řeknou, že postup byl správný, a přitom neměli pro toto tvrzení důkazy,“ uzavřel advokát žalující strany.

Podle znaleckého posudku se u nemocného dítěte jednalo o poruchu energetického metabolismu, vyvoleného mitochondriální poruchou. Lékaři nemocné podávali roztoky se sodíkem, používané při léčbě acidózy. Nemocnice podle vyjádření znalce nedostatečně vedla zdravotnickou dokumentaci a lékaři měli zřejmě častěji sledovat hodnoty sodíku.