Princip hanebných podvodů, které byly podle soudu jednoznačně prokázány, byl neuvěřitelný, ale zcela prostý. Po skončení pohřebního obřadu Heinz, nebo jeho zaměstnanci, tělo v márnici nenápadně přemístili do jiné, takzvané sociální rakve z dřevotřísky, ve které pak nebožtíka odvezli do krematoria ke zpopelnění. Drahou rakev pak prodali dalším pozůstalým.

Heinz takto podle soudu podvedl minimálně 204 pozůstalých rodin. Jednotlivé skutky, popsané v rozsudku okresního soudu, nadřízená instance v celém rozsahu potvrdila. Pouze bylo nutné upravit výši způsobené škody. Ta nakonec vzhledem k jinému výpočtu činí 345 tisíc místo povodních 520 tisíc, takže soud musel skutek nově posoudit podle nižší trestní sazby.

Heinzovi, který místo sebe k soudu poslal pouze advokáta, navíc trestní senát na sedm let zakázal podnikat v pohřebnictví. Jeho firma přitom nadále v Bohumíně působí, i když po aféře s okrádáním pozůstalých jí znatelně ubylo klientů. "K rozsudku se nebudu vyjadřovat," řekl dnes Právu Heinz a zavěsil telefon.

Patrně přijde i živnost

Obhájce v odvolacím řízení požadoval pro svého klienta podmíněný trest. "Z hlediska morálního i etického takové jednání vykazuje značný stupeň společenské nebezpečnosti. Pro opakované a dlouhodobé podvody tohoto typu nelze uložit podmíněný trest, byť jde o dosud bezúhonného člověka," řekla soudkyně Krajského soudu v Ostravě Vlasta Zajícová.

Zástupkyně vedoucí bohumínského živnostenského úřadu Eliška Šimíčková řekla, že úřad zahájí s Heinzovou firmou správní řízení neprodleně po obdržení písemného vyhotovení rozsudku.

"V tomto případě nastaly hned dva důvody, pro které budeme muset panu Heinzovi zrušit živnostenské oprávnění. Podnikatel byl pravomocně nepodmíněně odsouzen a navíc mu byl vysloven zákaz činnosti," řekla Šimíčková. Podle ní ale je možné, že firma nakonec může fungovat i nadále, například v případě, že Heinz majetek firmy například prodá.