"Podáme dovolání k Nejvyššímu soudu. Důvod je jednoduchý. Nesouhlasíme s rozsudkem. Věcné důvody sdělíme, až dovolání podáme," řekl v pátek Právu mluvčí ministerstva vnitra Jiří Hájek.

Jiřina Bohdalová záměr vnitra nekritizovala. "Mám čisté svědomí. Je to jejich právo. My se odvoláme ještě dál.Takže ono je to jedno. Tak se budeme odvolávat, až se odvoláme," odpověděla včera na dotaz Práva herečka.

Svazek je přístupný

Podle ředitele archivní a spisové služby ministerstva vnitra Jana Frolíka vrchní soud vynesl rozporuplný rozsudek.

"Jde o to, že soud rozhodl o odstranění jména paní Bohdalové z internetových stránek, ale současně podle výroku soudu je její svazek veřejnosti přístupný," poznamenal Frolík. Uvedl, že podle jeho názoru není v pořádku, že je svazek herečky Bohdalové přístupný veřejnosti.

"Paní Bohdalová byla v době založení svazku na konci padesátých let minulého století ve složité osobní situaci. Svazek vznikl v době, kdy byl její otec ve vězení. Podepsaný vázací akt spolupracovníka StB ve svazku není. Ve svazku je pouze prohlášení o mlčenlivosti," upřesnil Frolík.

Čeká se na Nejvyšší soud

Ministerstvo vnitra nikdy nezpochybňovalo soud v názoru, že evidence herečky je neoprávněná. Problém byl v tom, je-li úřad oprávněn její jméno ze seznamu vymazat. Podle pražského městského soudu výmaz neumožňuje novela zákona o zpřístupnění svazků StB.

Novela ministerstvu vnitra ukládá, aby evidenci tajných spolupracovníků zveřejnilo. Nepamatuje však na případy osob, které byly jako spolupracovníci StB vedeny neoprávněně. Vrchní soud v Praze letos dospěl k jinému právnímu názoru. Výmaz podle něj umožňuje Listina základních práv a svobod.

"Listina zaručuje právo na ochranu cti," řekla při zdůvodnění rozsudku předsedkyně odvolacího senátu vrchního soudu Ludmila Říhová. Herečka podle Říhové může být z internetových seznamů vymazána. Toto rozhodnutí však nelze technicky provést u tištěných seznamů.

Stanovisko Nejvyššího soudu k případu herečky Bohdalové bude důležité. "Rozhodnutí Nejvyššího soudu je závazné pro soudy nižšího stupně. V obdobných případech mají nižší soudy postupovat obdobným způsobem, jako rozhodl Nejvyšší soud," míní obvodní státní zástupce pro Prahu 2 Tomáš Bláha.