„Zatímco v roce 2010 bylo obviněno pět zastupitelů, v roce 2012 bylo obviněno 29 zastupitelů, v roce 2013 již 78 zastupitelů a v roce 2014 to bylo 72 zastupitelů,“ uvedl prezident UO Tomáš Sokol.

Jde o případy, které zaznamenali advokáti sdružení v UO a ve většině z nich byli zastupitelé nakonec obvinění zbaveni.

„Unie zjistila, že 43 trestních řízení vedených proti stovce zastupitelů bylo již pravomocně ukončeno. Pouze v 19 řízeních vedených proti 24 zastupitelům bylo rozhodnuto o vině,“ podotkl Sokol. Podle unie to svědčí o zvyšující se trestní represi namířené proti zastupitelům. „Víc než polovina všech trestních řízení je vedena nezákonně,“ uvedl.

Zneužití pravomoci

Zastupitelé čelí v souvislosti s výkonem své funkce nejčastěji obviněním ze zneužití pravomoci úřední osoby, porušení povinnosti při správě cizího majetku.

„Nepředvídatelnost postupu orgánů činných v trestním řízení a jejich právních názorů vyvolává v zastupitelích reálné obavy z jakéhokoli rozhodnutí včetně rozhodnutí zcela legálního,“ uvádí se v prohlášení unie s tím, že takový pocit zastupitelů může paralyzovat činnost samosprávy.

Zastupitelé se podle unie bojí i proto, že hlasují o velkých majetcích. Velmi často tak mohou způsobit škodu velkého rozsahu, za kterou lze místo dvou let dostat až dvanáctiletý trest při aplikaci paragrafu porušení povinnosti při správě cizího majetku.