V případě Svitáka se jedná o podezření z ovlivňování rozhodovací pravomoci úředníků státní správy ve prospěch soukromého investora elektrárny.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Chebský státní zástupce Viktor Böhm, který dozoruje vyšetřování, Právu ve středu potvrdil, že policie zahájila trestní stíhání několika fyzických i právnických osob. Do detailů ale zacházet nechtěl. „Jsme teprve na začátku. Nechte nám pár týdnů,“ řekl Böhm.

Dvacet metrů navíc

Právo zjistilo, že se vše točí kolem dostavby větrného parku v Újezdě. Společnost APB dostala stavební povolení na výstavbu šesti samostatných větrných elektráren, čtyři postavila a místo zbývajících dvou se rozhodla jen pro jednu, která ale měla být o 20 metrů vyšší než ostatní.

A to byl právě kámen úrazu, s ohledem na změnu výškových parametrů se „šprajcla“ vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Iva Kubíčková a kvůli nevhodnému zásahu do krajiny, který potvrdili odborníci, vydala ke stavbě zamítavé stanovisko.

V ten okamžik se do věci vložil tajemník coby její nadřízený, zprostil ji rozhodovací pravomoci a podnikl kroky k tomu, aby stavba prošla.

„Vzhledem k tomu, že se změnily podmínky, musel investor požádat náš odbor o vydání závazného stanoviska k vlivu stavby na krajinný ráz. Nechali jsme si od Agentury ochrany přírody a krajiny zpracovat odborný posudek, na jehož základě  jsme vydali nesouhlasné stanovisko ke stavbě,“ uvedla Kubíčková.

Žádné úplatky jsem od nikoho nepřijal Karel Sviták, tajemník radnice v Aši

Podle ní firma stanovisko orgánu životního prostředí včetně posudku zpochybnila a dodala vlastní posudek, který zase naopak vyzněl ve prospěch stavby. „S ohledem na existenci dvou rozdílných posudků jsme požádali o vypracování odborného posudku soudního znalce. S ohledem na jeho závěry, ve kterých hodnotil vliv stavby na krajinný ráz jako zásadní, vydal odbor životního prostředí opakovaně nesouhlasné stanovisko,“ sdělila dále Kubíčková.

„Nikdo na mě netlačil“

Podle tajemníka Svitáka ale Kubíčková rozhodnutí špatně odůvodnila. „Dokonce bych řekl tak špatně, že to mohlo vést až k ukončení pracovního poměru. Opírala se přitom o nějaké posudky, které se podle mého názoru vůbec neměly dělat,“ prohlásil Sviták.

Policie mu klade za vinu, že nezákonně vydal usnesení o podjatosti Kubíčkové a vyloučil ji z rozhodování. „Prý jsem to udělal protiprávně, a zneužil tak pravomoc úřední osoby,“ komentoval obvinění tajemník. Rozhodně ale popřel, že by šel investorovi na ruku výměnou za nějaké výhody. „Nikdo na mě netlačil a ani žádné úplatky jsem od nikoho nepřijal,“ uzavřel Sviták.

Jakou roli hrál v případu druhý ze stíhaných úředníků, exšéf stavebního úřadu Pavel Grisník, není jasné. Právu se ho nepodařilo kontaktovat, aby se mohl k obvinění vyjádřit.

„Vím, že policisté přišli na stavební úřad a stáhli mu nějaké věci z počítače,“ řekl k tomu starosta města Dalibor Blažek. Trestní řízení komentoval zdrženlivě.

„Mně jako starostovi nepřísluší vstupovat do výkonu státní správy, navíc tomu ani nerozumím. Je to sice nepříjemné, ale ctím presumpci neviny,“ reagoval Blažek.