Návrh na obžalobu pěti osob pro trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku  a trestný čin porušování závazných pravidel hospodářského styku se týká úvěru na financování projektu v Číně ve výši 12 miliónů dolarů (cca 285 miliónů korun).

Jedna osoba je pak stíhána pro stejné trestné činy v souvislosti  s poskytnutím úvěru ve výši cca 308 miliónů korun na projekt v Tunisku. Jak mluvčí zdůraznil, „další částí tohoto projektu se kriminalisté ÚOKFK stále zabývají”.

Oba případy předali policisté s návrhem na obžalobu státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze.