„Smyslem výzkumného testu je zkouška odolnosti stavební konstrukce při požáru,“ uvedla iniciátorka projektu z ostravské Vysoké školy báňské Kamila Kempná. „Údaje ze stovek čidel mají sloužit například při konstrukci výškových budov, instalaci protipožárních opatření a podobně,“ pokračovala Kempná.

Oheň byl úmyslně založen ve čtyřpodlažní budově, původně briketárně. „Konstrukce betonové budovy je velmi odolná,“ poznamenala Kempná. Uvnitř bylo umístěno 14 kubíků trámků, které měly simulovat běžně zaplněnou kancelářskou místnost.

Objekt bývalé briketárny v Citicích, kde probíhal výzkumný test.

Objekt bývalé briketárny v Citicích, kde se konal výzkumný test.

FOTO: Rudolf Voleman, Právo

„Cílem je zjištění odolnosti stavebních konstrukcí a jejich reakce na oheň v případě požáru. Je tu simulované zatížení odpovídající kanceláři,“ uvedla Kempná.

Nainstalovali 750 čidel

Analyzovaná data budou použita pro matematické modely. „Stavějí se stále složitější a větší budovy a je třeba je zabezpečit. K tomu slouží matematické modely. Ty je ale třeba nejprve nakrmit daty,“ pokračovala Kempná.

Technici při instalaci čidel k unikátnímu testu.

Technici při instalaci čidel k unikátnímu testu

FOTO: Rudolf Voleman, Právo

Na přípravě testu se podílelo čtrnáct studentů a odborníků ze sedmi evropských zemí. Celkem odpracovali na přípravě, která trvala tři týdny, asi deset tisíc hodin. V objektu je nainstalováno 750 čidel, která jsou napojena na deset tisíc kilometrů kabelů k záznamovým přístrojům.

Oldřich Volf z karlovarského krajského hasičského sboru při zapalování objektu bývalé briketárny.

Oldřich Volf z karlovarského krajského hasičského sboru při zapalování objektu bývalé briketárny

FOTO: Rudolf Voleman, Právo

Hasiči nechají oheň vyhořet. Podle odhadů by vyhoření jednoho patra budovy mělo trvat čtyři až šest hodin.

Problémy s plameny

Jenže už po několika desítkách minut se ukázalo, že požár se nechtěl sám rozšiřovat. Při testu musel pomoci benzín, který hoření urychlil. Konstrukce objektu je taková, že by požár neměl přesáhnout do prvního nadzemního podlaží.

Objekt se bude demolovat a pro podobné pokusy či cvičení záchranářů je k dispozici do března.