„Samotný příjezd na místo zásahu byl velmi komplikován stavem komunikací. I přes použití řetězů docházelo k zapadání cisteren hasičů. K vyproštění techniky byl domluven i traktor. Sjízdnost komunikací pak komplikovala pohyb techniky hasičů po celou dobu zásahu,“ popsal mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Libor Netopil.

Požár zasáhl nejprve střešní konstrukci novostavby dvoupodlažního rodinného domu o půdorysu asi 15x15 metrů. Konstrukce objektu byla tvořena vrstvami lisované slámy a dalšími stavebními materiály, které tvořily tzv. sendvičovou konstrukci.

Lisované slaměné panely jsou přitom prodejci často popisovány jako vysoce odolné proti požárům, případně jako nehořlavé.

Střecha se propadla

„Charakter konstrukce se spolu se silným větrem v lokalitě zásahu ukázaly jako faktory, které zásadně ovlivnily možnost rychlého zdolání požáru. Silné izolační vrstvy také komplikovaly použití termokamery, kterou se zasahující hasiči snažili lokalizovat ložiska hoření a cesty šíření požáru. Požár se postupně rozšířil na celou střešní konstrukci, která se následně propadla a došlo k dalšímu šíření plamenů v celém objektu,“ uvedl Netopil.

Celkem se na likvidaci ohně podílelo dvanáct jednotek hasičů. „V 22.12 hodin byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Na místě události byla také z důvodu zvýšené spotřeby vody zřízena kyvadlová doprava z obce Oznice. Spolu s hasiči se na řešení události podíleli také pracovníci údržby silnic a zástupci vedení obce,“ sdělil Libor Netopil.

V nočních hodinách se na místo zásahu dostavil vyšetřovatel požárů z Valašského Meziříčí. Příčina vzniku požáru a výše způsobené škody budou předmětem dalšího šetření.