Zásilky, které celníci objevili v minulém týdnu, celkově obsahovaly 191 motýlů a 32 brouků v sušeném stavu a čtyři lastury mušlí zév o velikosti 17 a 23 centimetrů.

Zásilky obsahovaly 191 motýlů a 32 brouků v sušeném stavu.

Zásilky celkem obsahovaly 191 motýlů a 32 brouků v sušeném stavu. Na snímku jasoň červenooký

FOTO: Celní úřad Praha Ruzyně

„Pracovníci České inspekce životního prostředí určili, že se jedná o chráněné druhy živočichů,“ uvedla Miškovská. Všechny exempláře byly dovezeny bez povolení.

Zásilky objevili ruzynštní celníci v poštovní přepravě.

Zásilky objevili celníci v poštovní přepravě.

FOTO: Celní úřad Praha Ruzyně

„Jedna ze zásilek dokonce obsahovala šest exemplářů jasoně červenookého,“ řekla mluvčí. Tento druh motýlů je zařazen do seznamu nejpřísněji chráněných živočichů podle úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), s nimiž je obchod zakázán.

Zásilky byly do České republiky odeslány z Ruska a Thajska.

Zásilky byly do České republiky odeslány z Ruska a Thajska.

FOTO: Celní úřad Praha Ruzyně

Případ je nadále v šetření ruzyňského celního úřadu. Dovoz nejpřísněji chráněných živočichů je možné kvalifikovat jako trestný čin.