Krajský soud v Plzni zrušil v odvolacím řízení původní rozsudek z loňského května, podle kterého trojice obžalovaných dostala za podvod podmíněné tresty.

„Je třeba doplnit dokazování zejména k výši způsobené škody a k posouzení subjektivní stránky jednání u jednotlivých obžalovaných,“ uvedl krajský soudce Miloslav Sedláček.

Podle spisu Hucl před čtyřmi lety využil špatného zdravotního stavu ženy trpící Alzheimerovou chorobou a pod smyšlenou záminkou si od ní nechal podepsat plnou moc k prodeji jejího domku. „Musel si být vědom toho, že v tak špatném zdravotním stavu nebyla žena schopna rozumně uvažovat,“ řekla okresní soudkyně Drahomíra Regnerová.

Prostřednictvím svého známého v realitách Kaisera a jeho spolupracovnice Šnoblové pak Hucl prodal dům Křížkové za půldruhého miliónu korun, přičemž na účet seniorky přišel jen necelý milión. „Všichni tři jednali s úmyslem získat pro sebe majetkový prospěch. Prodej nemovitosti uskutečnili, přestože věděli o špatném duševním stavu poškozené, která v důsledku rozvinuté nemoci nebyla schopná vnímat smysl prováděných úkonů,“ tvrdil v obžalobě státní zástupce Oliver Pec.

Byla mimo realitu

U Křížkové, která nemá žádné příbuzné, se nemoc naplno rozjela v roce 2010. Ještě před tím, než seniorku zbavil soud svéprávnosti, si od ní Hucl nechal podepsat plnou moc na prodej jejího domu v Řevničově u Příbrami. Podle soudního znalce v okamžiku podpisu plné moci a kupní smlouvy nebyla Křížková vůbec schopna chápat, co se kolem ní děje.

„Při jedné z kontrol jsem v pacientském spise paní Křížkové našel zplnomocnění ředitele Hucla k prodeji jejího baráku s pozemkem,“ líčil u soudu spolumajitel sanatoria Miloš Matoušek. Okamžitě prý šel zjistit, v jakém zdravotním stavu se seniorka nachází.

„Seděla na posteli a byla úplně mimo realitu. Vletěl jsem na Hucla, co to má znamenat. Jen sklonil hlavu a mlčel,“ prohlásil Matoušek. Když pak zjistil, jak se věci mají, požádal Kaisera se Šnoblovou, aby zrušili prodej majetku Křížkové. „Vysmáli se mi do očí, že jí nic nevrátí,“ vypovídal dále Matoušek.

O prodej prý sama požádala

Hucl se hájil tím, že ho Křížková sama o prodej nemovitosti požádala. „Říkala, že s tím potřebuje pomoci, že vůbec nikoho nemá a je na všechno sama. O tom, že je vážně nemocná, jsem neměl tušení. Působila na mne úplně normálně. O jejím zdravotním stavu jsem se dozvěděl, až když mě vyslýchala policie,“ vypovídal před soudem Hucl.

Podle starosty Řevničova Jiřího Petráška přišel Hucl na obecní úřad s tím, že Křížková má dluhy a hrozí jí exekuce. „Ukázal od ní podepsanou a úředně ověřenou plnou moc k prodeji jejího baráku a lékařskou zprávu o tom, že je svéprávná. Na to konto nemovitost prodali s tím, že se vyrovnají s exekutorem a zbytek peněz dají paní Křížkové na přilepšenou,“ řekl Petráček.