"Jako dohledový státní zástupce jsem dal panu Oravcovi závazný pokyn, aby obžalobu nepodával a věc postoupil jako kázeňský přestupek. On mě neposlechl, podal si proti mému pokynu námitku s tím, že jej považuje za nezákonný. Já ale za ním nadále stojím, a proto jsem mu případ odejmul, což je v mé pravomoci," uvedl Eger.

Eger nejpozději příští týden o osudu obou důstojníků definitivně rozhodne. Je logické, že rozhodnutí bude v souladu s předešlým pokynem a případ tak s největší pravděpodobností skončí kázeňskému vyřízení v rámci armády. Rozhodnutí však může ještě zvrátit Nejvyšší státní zastupitelství, které má ze zákona právo rozhodnutí přezkoumat, poopravil Eger původní informaci, že rozhodnutí je definitivní.

Oravec si stále stojí za tím, že byly splněny všechny podmínky k podání obžaloby z trestných činu zneužití pravomoci veřejného činitele a porušování práv a chráněných zájmů vojáků. Krajské státní zastupitelství Oravce už dříve upozornilo, že jednání obou obviněných důstojníků není tak vysoce společensky nebezpečné, aby museli být postaveni před soud.

Sitta a Pecha měli podřízené šikanovat ukládáním přísných trestů, které odporují zákonům. Údajně vytvořili vlastní kázeňský řád a na jeho základě pak vojáky trestali, například mimořádnými službami. V rámci kázeňského řízení jim například může být snížena vojenská hodnost.