„Vzorky, které jsme analyzovali v mobilní laboratoři, byly v normě,“ potvrdila Jitka Blahutová z plzeňského celního ředitelství.

K ruce měli celníci pojízdnou laboratoř, kterou využívají ve spolupráci s maďarskými kolegy a která byla schopna vzorek analyzovat na místě.

Společnost Tank Ono v minulosti už dostala několikrát pokutu od České obchodní inspekce za prodej nekvalitních pohonných hmot. Kvůli poslednímu prohřešku z letošního května museli majitelé firmy zaplatit 350 tisíc korun.

Inspektoři v rozhodnutí o pokutě uvedli, že vzhledem ke zjištěné výrazné odchylce v jakosti nafty se nejedná o provozní nekázeň, nýbrž příčinou může být chyba ve výrobním procesu anebo úmyslná manipulace.