Žalobce je vinil z toho, že chtěli od finančního úřadu vylákat 327 miliónů korun jako nadměrný odpočet DPH. Rozsudek není pravomocný. Případem se bude zabývat vrchní soud.

Kauza se týká účetního přeprodeje zboží z Beny na Tukový průmysl a pak zpět prostřednictvím 50 fiktivních faktur na paliva v hodnotě přes 1,8 miliardy korun, které se uskutečnily mezi roky 1996 a 1999. Podle obžaloby sice byly faktury zaneseny v účetnictví Beny, ale chyběly v účetnictví Tukového průmyslu, který je vystavil. Tím se mělo zabránit v odhalení trestné činnosti.

Vomela podle spisu neoprávněně uplatňoval odpočet daně z přidané hodnoty, protože k obchodům ve skutečnosti nedocházelo. Konkolová to umožnila udělat. Podle obžaloby se jim podařilo získat necelých 17 miliónů, pak byla trestná činnost odhalena. "Dospěli jsme k názoru, že se stal skutek, který byl kladen obžalobou," řekl při čtení rozsudku předseda trestního senátu Petr Novák.

Soud zabavil majetek 

Podle soudu se ale neprokázalo, že by se Konkolová na trestné činnosti podílela či skutek spáchala. Stíhání Vomely bylo zastaveno, protože podle soudu údajná trestná činnost spadá pod loňskou amnestii prezidenta bývalého prezidenta Václava Klause. Za krácení daní jim hrozilo až deset let vězení. Oba vinu odmítali.

Soud také rozhodl o zabavení poměrně rozsáhlého majetku, který patří Tukovému průmyslu i Vomelovi. "Jsme přesvědčeni, že je to výnos z trestné činnosti," zdůraznil Novák.

Podle státního zástupce Borise Havla jde třeba o areály v pražské Michli a Karlíně, které byly v 90. letech pořízeny za zhruba 177 miliónů korun a dnes by mohly mít hodnotu přes 250 miliónů korun. "Je to velká výhra státního zastupitelství. Pokud by soud neuznal, že se jedná o výnosy z trestné činnosti, tak to znamená, že by neuznal, že se ta trestná činnost stala," řekl Havel.

Stát přišel o 2,6 miliardy 

Žalobce podá stížnosti proti zastavení trestního stíhání Vomely i odvolání kvůli zproštění obžaloby Konkolové. Amnestii podle Havla již dříve soudy probíraly. "Soudy už by dávno trestní stíhání zastavily," zdůraznil Havel.

Konkolová podle něj zase musela vědět o podivných fakturách i obchodech s palivy. "Myslím si, že nebude až takový problém odůvodnit odvolání v neprospěch obžalované," dodal Havel.

Kauza původně měla i druhou větev, kterou loni kvůli délce stíhání zastavila prezidentova amnestie. V této části byl Vomela obviněn s bývalým manažerem Tukového průmyslu a později i státního Čepra Martinem Pechanem.

Stát při obchodech slovenské Beny a Tukového průmyslu přišel o víc než 2,6 miliardy korun tím, že zástupci firem podle žalobců bez vědomí celníků dováželi ze Slovenska prostřednictvím sítě státních rafinérských společností pohonné hmoty a prodávali je.