Pravomocný rozsudek odsouzenému vždy zasílá soud prvního stupně, v tomto případě tedy Městský soud v Praze. Poté obvykle do několika dnů následuje výzva k nástupu do výkonu trestu, a to do určitého data. Pokud odsouzený nenastoupí dobrovolně, soud se obrátí na policii s tím, aby ho do věznice dopravila.

Janoušek může po obdržení výzvy požádat soud, aby jeho termín nástupu za mříže odložil, a to buď ze zdravotních, nebo z jiných důležitých důvodů, například rodinných. Lobbistův advokát Vít Široký ve středu řekl, že jeho klient má zdravotní problémy po operaci subdurrálního hematomu a že se možná bude muset podrobit novému operačnímu zákroku.

Video

Odvolací soud zpřísnil Romanu Janouškovi trest. Zdroj: Novinky

Podle trestního řádu odloží předseda soudního senátu výkon trestu odnětí svobody na potřebnou dobu, jestliže "z lékařské zprávy o hospitalizaci odsouzeného v lůžkovém zdravotnickém zařízení nebo z jiných skutečností" vyplývá, že by výkon trestu ohrozil život nebo zdraví odsouzeného.

Pankrác, nebo Ruzyně?

Pokud však předseda senátu dospěje k závěru, že takové důvody zřejmě nejsou dány, vyzve odsouzeného, aby zprávu o svém zdravotním stavu předložil příslušné věznici, a to nejpozději při nástupu výkonu trestu. Jestliže tato věznice zjistí, že zdravotní stav odsouzenému skutečně neumožňuje, aby se trestu podrobil, navrhne soudu buď odklad trestu, nebo přerušení jeho výkonu.

V Janouškově případě tak bude o případném odložení nástupu do vězení rozhodovat buď samotný soudce Tomáš Kubovec, který měl jeho kauzu od počátku na starosti, nebo jedna ze dvou pražských věznic, a to buď Pankrác, nebo Ruzyně. Do které z těchto dvou věznic se má Janoušek dostavit, určí soud ve výzvě k nástupu do výkonu trestu.

Opilý lobbista porazil v roce 2012 v pražské Michli řidičku, která s ním chtěla řešit jejich předchozí dopravní nehodu, a z místa srážky ujel. Pražský městský soud mu původně uložil tříleté vězení, odvolací vrchní soud trest o 1,5 roku zpřísnil. Janoušek navíc po propuštění na svobodu nebude smět sedm let řídit.

Za těžké ublížení na zdraví hrozilo Janouškovi až deset let vězení, soudy však přihlédly mimo jiné k tomu, že zatím nemá záznam v trestním rejstříku a že projevil snahu napravit následky činu, když ženě vyplatil odškodné ve výši 900 tisíc korun. I proto jej poslaly do mírnějšího typu věznice s dozorem.