Řidiči v roce 2013 ujeli od přibližně 13 454 nehod, z celkového počtu 84 398 nehod, což je asi 16 procent případů. Současně s počtem řidičů, kteří odjedou od nehod, ale roste i počet dopravních nehod vůbec. Podíl řidičů, kteří ujedou, tak zůstává v posledních letech přibližně stejný - zhruba 15 procent.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

„Důvodem, proč řidiči od takovýchto závažných dopravních nehod prchají, bývá zpravidla další protiprávní jednání a strach z dalšího postihu. Takovým případem může být jízda pod vlivem alkoholu, návykových látek, s platným zákazem řízení motorových vozidel či bez příslušného řidičského oprávnění,“ uvedl mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.

Postih za podobné protiprávní jednání záleží na konkrétní situaci a na následném rozhodnutí soudu.

„Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, může být podle příslušného ustanovení trestního zákoníku potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti,“ sdělil mluvčí ministerstva spravedlnosti Jiří Hovorka.

Dopravní nehodovost
Rok
Dopravních nehod celkem Viník ujel od nehody
Počet usmrcených osob
Počet zraněných osob
2010
75 522
11 371
8
862
2011
75 137
11 416
8
811
2012
81 404 12 385
13
822
2013
84 398
13 45417815
2014*54 985
8945
7
505
Zdroj: Policie ČR
* údaj za prvních osm měsíců roku

Zákon má jasně vymezené mantinely. Řidič, který jakkoli figuruje v dopravní nehodě, má povinnost neprodleně zastavit vozidlo, vyhnout se jakékoli konzumaci alkoholických nápojů nebo užití návykových látek. Ty by mohly znemožnit zjištění, zdali byl viník nehody v době nehody pod vlivem alkoholu nebo drog.

Pokud nastane situace, při které dojde k usmrcení, zranění nebo škodě, která přesáhne částku vyšší 100 tisíce korun, se zodpovědnost každého účastníka dopravní nehody ještě zvyšuje. Na místě nehody musí vydržet až do příjezdu policistů.

Počet odsouzených osob za trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku
Rok
Počet osob
Nepodmíněný trest odnětí svobody
2010
58
19
2011
67
15
2012
79
12
2013
60
20
2014*
50
7
Zdroj: ministerstvo spravedlnosti
* v roce 2014 za prvních devět měsíců

„Ve správním řízení lze za porušení i těchto základních povinností vyplývajících ze zákona o silničním provozu uložit pokutu 2 500 – 5 000 Kč,“ sdělil Bocán.

Nejvíce alarmujícím případem letošního roku se stala událost ze začátku srpna. Mladý řidič vozu BMW usmrtil v Praze u Švandova divadla jednadvacetiletou dívku. Poté z místa nehody utekl po svých. Svědci vypověděli, že řídil pod vlivem drog. [celá zpráva]

V současné době mladík čeká na rozhodnutí soudu. Je obviněný ze spáchání trestného činu z nedbalosti, neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku a ohrožení pod vlivem návykové látky.