Soud dospěl k názoru, že trestná činnost obžalovaného byla jednoznačně prokázána, když sám přiznal, že ji osudného večera nejprve několikrát bodl nožem, poté ji zhruba pětkrát zasáhl paličkou na maso a nakonec si přinesl svou legálně drženou loveckou zbraň a dvěma ranami do spánku ji zastřelil.

Druhý den po vraždě tělo odvezl svým autem k Pohránovskému rybníku v katastru obce Srch, kde to ze své myslivecké činnosti dobře znal, a tam je zakopal. Policistům poté oznámil zmizení partnerky a společně s její rodinou po ní zhruba měsíc pátrali.

Stačilo poskytnout laickou první pomoc a zavolat záchranku. Bodná zranění by šla vyléčit bez vážných následků.soudní znalec

„Ztotožnili jsme se sice s názorem obhajoby, že zpočátku neměl přímý úmysl poškozenou usmrtit, ovšem postupně tento úmysl přerostl z nepřímého v přímý. Navíc se vše dělo zvlášť surovým způsobem, o čemž svědčí použití více druhů zbraní v delším časovém rozmezí a zejména doba, která uplynula od zasazení ran paličkou k použití střelné zbraně,“ zaznělo ve stručném odůvodnění rozsudku z úst soudce Miloslava Ježka.

Recidiva nehrozí

Ještě před ukončením hlavního líčení předstoupili před soud znalci. Znalkyně z odvětví psychiatrie Michaela Málková uvedla, že obžalovaný netrpí duševní chorobou ani žádnou závislostí. Lehká opilost v době činu mu způsobila jen nevýznamné snížení ovládacích či rozpoznávacích schopností.

Psycholog Jan Lašek zjistil, že Polcar se cítil dlouhodobě zneužíván a manipulován. „To mu způsobovalo stupňující se frustraci, na niž reagoval agresí. Tu by mohl v kritické chvíli zastavit jen zásah jiné osoby, on sám už byl v takovém stavu, že to nedokázal,“ poznamenal Lašek s tím, že u Polcara hrozí jen minimální riziko recidivy.

Soudní lékař Petr Baláž ovšem zdůraznil, že kdyby Polcar nepoužil střelnou zbraň a po několika bodnutích nožem a úderech do hlavy útok zastavil, oběť by zřejmě přežila. „Stačilo poskytnout laickou první pomoc a zavolat záchranku. I bodná zranění byla takového druhu, že by šla vyléčit bez vážných následků. Smrtelné byly až dvě střely do hlavy,“ sdělil.

Dosud nebyl trestaný 

Za vraždu mohl soud Polcara potrestat 15 až 20 lety vězení. „Vynesli jsme trest v polovině trestní sazby s ohledem na dosavadní řádný život obžalovaného i jeho doznání, byť vynucené okolnostmi. Současně ale byl zohledněn zvlášť surový způsob provedení,“ dodal předseda senátu.

Trestní senát také rozhodoval o výši náhrady škody pro pozůstalé. V souvislosti s platností nového občanského zákoníku zatím nejsou stanoveny žádné tabulky, které by tuto náhradu přesně vyčíslily. Proto je na úvaze soudu, jakou výši odškodnění určí.

„Hodnota lidského života byla stanovena novým občanským zákoníkem na 10 miliónů korun. Proto částka požadovaná pozůstalými, tedy ve výši 3 milióny korun, se soudu nezdála přemrštěná. Ve smyslu staré právní úpravy byl vztah mezi rodičem a dítětem posouzen jako silnější než mezi sourozenci. Proto jsme přiřkli náhradu ve výši tři a dva milióny korun,“ dodal soudce.