Cílem je sjednocení judikatury v obdobných kauzách, tedy zejména při rozhodování o náhradě škody pozůstalým v civilním řízení. Informoval o tom ve čtvrtek mluvčí soudu Petr Knötig.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Stanovisko vychází z květnového rozsudku v konkrétní kauze, o které již média informovala. V ní nejprve dva útočníci hrozili noži třem dalším mužům. Konflikt se na chvíli utišil, brzy se však znovu rozhořel. Útočníci nakonec trojici napadli u tramvajových zastávek, dva muže zranili, třetího usmrtili - probodli mu srdce. V trestním řízení se nepodařilo prokázat, kdo vedl smrtící úder.

Občanskoprávní odpovědnost žalovaných to však nevylučuje, pokud útočníci společně vedli násilnou akci a svou přítomností oba přispěli ke konečnému následku.

Smrtící úder

"Každý z ozbrojených útočníků odpovídá společně a nerozdílně za škodu, jestliže při společně vedeném útoku, kterým vyvrcholilo jejich předchozí agresivní chování vůči více osobám, usmrtili jednu z napadených osob, a to i tehdy, jestliže v trestním řízení nebylo prokázáno, který z útočníků vedl smrtící úder," stojí v závazné právní větě.

"Rozlišení míry účasti každého ze žalovaných má význam pouze z hlediska vymezení poměru, v jakém se žalovaní účastnili na vzniku škody, tedy pro jejich vzájemné vypořádání. V řízení o nároku poškozeného na náhradu škody proti solidárně odpovědným škůdcům se však poměr, v jakém každý z nich odpovídá za škodu, neřeší," uvedl Knötig.