Ústavní soud svým čtvrtečním verdiktem dal už poněkolikáté za poslední dobu jasně najevo, že pokud to situace umožňuje, mají soudy nařizovat střídavou péči. [celá zpráva]

Rodiče žili původně s dětmi v Anglii, kde se ale rozešli a do republiky se s potomky vrátila jen matka, které soud po dohodě rodičů svěřil děti do péče. V roce 2012 se ale vrátil i otec a chtěl střídavou péči po týdnu, což však obecné soudy zamítly s tím, že by to narušilo rodinnou stabilitu.

„Svěřením do střídavé péče by stabilita prostředí dětí byla v převážné míře zachována, neboť stěžovatel si našel bydlení ve stejném obvodu města, jako žily děti. Mohly by tedy pokračovat v návštěvě stejných školních zařízení a stejných volnočasových aktivit,” konstatovala mluvčí ÚS Miroslava Sedláčková.

„Stěžovatel byl také po celou dobu v pravidelném styku s dětmi, které na něj mají stejnou citovou vazbu jako na matku, a bylo zjištěno, že je plně schopen se po všech stránkách o děti postarat,” doplnila. Soudci za těchto okolností dovodili, že pro děti je nejlepší právě střídavá péče.