„Na základě předloženého spisového materiálu jsem dospěla k závěru, že odložení věci zatím nebylo důvodné, neboť nebyly opatřeny a náležitě zhodnoceny všechny důkazy,“ uvedla vedoucí státní zástupkyně v Klatovech Jiřina Vítovcová s tím, že usnesení policejního orgánu o odložení věci v úterý zrušila.

Dozor nad vyšetřováním teď ale bude vykonávat Krajské státní zastupitelství v Plzni. „Po vyhodnocení dosud provedených důkazů jsem dospěla k závěru, že dále není daná věcná příslušnost Okresního státního zastupitelství v Klatovech,“ vysvětlila Vítovcová.

Jinými slovy v jednání podezřelého lékaře spatřuje přísnější právní kvalifikaci. V úvahu připadá úmyslně způsobená těžká újma na zdraví. To už žalobkyně ale nechtěla komentovat.

Nepřímý úmysl?

Podle policie Havránek neadekvátními až téměř sadistickými zákroky ublížil nejméně deseti dětem, z nichž některé na následky zranění málem zemřely. Jednalo se zejména o mnohočetné vpichy do žil. Podle znaleckých posudků takto mimořádnou vystupňovanou a prodlužovanou bolestí hraničící s mučivými útrapami děti velmi trpěly.

Budova klatovské nemocnice

Budova klatovské nemocnice

FOTO: Petr Eret, ČTK

Druhým dechem ale znalci dodali, že Havránek své počínání nemohl ovládat a nerozpoznával ani jeho škodlivost, neboť trpí bipolární afektivní poruchou, což je vážná duševní choroba dříve známá pod označením maniodepresivní psychóza.

A právě ta část znaleckého posudku, podle které měl Havránek zcela vymizelé i rozpoznávací schopnosti, se státnímu zastupitelství patrně nelíbí. Je zřejmě přesvědčeno, že Havránek jednal minimálně v nepřímém úmyslu, to znamená, že jako lékař s vysokoškolským vzděláním si musel být vědom toho, že zákroky, které praktikoval, mohou vést ke způsobeným následkům.

Prověří i chování sester 

Je to asi tak, že sice dětem nechtěl způsobit újmu, ale věděl, že následkem jeho zákroků může nastat. Policie tak pravděpodobně nechá Havránka po duševní stránce podrobit novému znaleckému zkoumání. Pozornost znalců by přitom měla být zaměřena i na případné sadistické sklony, které se s ohledem na charakter jeho zákroků nabízejí. „K tomu se vyjadřovat nebudu,“ reagovala Vítovcová.

Podle informací Práva se má okruh vyšetřování rozšířit i na personál klatovské nemocnice, zejména na zdravotní sestry, které musely být krvavým zákrokům Havránka přítomny a nikomu nic neřekly.

Policisté se zaměří například také na to, proč nikdo z lékařů plzeňské fakultní nemocnice, kde museli minimálně v jednom případě zachraňovat dítě v přímém ohrožení života, nesignalizoval podezření z trestného činu.