"V jednání kolegyně Blažkové jsem neshledala skutkovou podstatu trestného činu. Žádnými důkazy nebylo prokázáno, že by jednala v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch. Věc vrátím zpět kárnému senátu Vrchního soudu v Praze," řekla ve středu Právu Okresní státní zástupkyně v Rakovníku Jindra Vrbová.

Právě kárný senát pražského vrchního soudu loni v říjnu dospěl k závěru, že se Blažková svými mimopracovními kontakty s otcem obviněného policisty nejspíš dopustila zneužití pravomoci veřejného činitele. Proto kárné řízení přerušil a případ předal k šetření státnímu zastupitelství.

Pletla se státnímu zástupci do práce

Potrestat Blažkovou navrhla šéfka Krajského státního zastupitelství v Plzni Marie Poláková. Podle ní Blažková vážně pochybila, když se aktivně zapojila do vyšetřování loupeže na karlovarské poště, a to i poté, co byl z činu obviněn policista Jan Budík a případ převzal plzeňský státní zástupce Libor Řeřicha, specialista na kriminalitu policistů.

"Já zatím v ruce rozhodnutí okresní státní zástupkyně v Rakovníku nemám, takže se k tomu nemohu vyjádřit," uvedla Poláková. Blažková je zatím postavena mimo službu.

O Budíkově vině již podruhé rozhoduje karlovarský okresní soud, který ho loni osvobodil pro nedostatek důkazů. Krajský soud v Plzni pak jeho rozhodnutí zrušil a případ vrátil k novému projednání.