„Celou záležitost prověřujeme. Ve věci jsme přijali adekvátní opatření, a to jak po linii pořádkové policie, kriminální služby, tak po linii prevence, kdy pracujeme přímo s dětmi v dotčených školách,” informoval policejní mluvčí Miroslav Doubek.

Podle dostupného popisu má muž světlé vlasy a výrazně bledou tvář. Policisté žádají veřejnost, aby je případně o hledaném muži informovala.

„Zároveň nabádáme děti, zejména mladé dívky, které by byly takovýmto způsobem osloveny, aby na požadavky uvedeného muže nereagovaly a toto jednání neprodleně oznámily rodičům, učitelům či přímo policistům,” řekl Doubek.

Policie posílila v lokalitě své hlídky.