Protože policie v případu neviděla naplnění trestného činu týrání, rozhodl se trýzněný muž dožadovat satisfakce civilní žalobou, ve které požadoval po bývalém partnerovi 236 tisíc korun a písemnou omluvu.

Soudce brněnského krajského soudu Michal Ryška nakonec při jednání obě strany v citově vyhroceném sporu přiměl ke smíru – omluvě a třiceti tisícům korun jako náhradě nemajetkové újmy.

Případ se začal psát už v roce 2008, kdy mladší z mužů po mnohaletém soužití v manželství začal podle svých slov pociťovat známky homosexuality. Na internetové seznamce se pak dal dohromady se starším mužem, od psaní pak přešli ke schůzkám. Na začátku roku 2009 se muž přestěhoval ke svému partnerovi.

„Soužití bylo ale velmi problematické, žalovaný byl velmi žárlivý, svému partnerovi vyčítal jeho atraktivitu, kontroloval ho i cestou do práce, bez svého souhlasu mu nic nedovolil, a pokud nějakým způsobem odporoval, bil ho, týral, škrábal a vyhazoval z domu. Intenzita útoků se stupňovala až ke každodennímu psychickému i fyzickému týrání,“ zrekapituloval žalobu soudce Ryška.

Útrapy chtěli potvrdit svědci

Údajný trapitel odmítl tvrzení, že by s mladším mužem sdílel rok a půl společnou domácnost, a tedy že ho těžko mohl každodenně týrat.

„Za mým klientem dojížděl zcela nepravidelně, býval často pryč, s kamarádem byl dokonce v zahraničí. Chování žalobce bylo velmi ovlivněno jeho silnými depresemi, proto můj klient neměl ani zájem na tom, aby společně žili. Policie žádné týrání neprokázala, případ dala přestupkové komisi a ta řízení zastavila,“ argumentoval advokát žalovaného Pavel Holub.

Při jeho proslovu mladší z mužů hlasitě vzdychal, obracel oči v sloup a vrtěl se na svém místě tak, až ho musel soudce Ryška napomenout.

„Bude tu klid, tady nejste v žádném gayklubu nebo podobném zařízení!“ okřikl ho.

Trýzněnému muži bylo připraveno potvrdit prožité útrapy asi deset svědků, kterým se s informacemi ze svého vztahu svěřoval, proto žalovaný nakonec ani neusiloval o to, aby soud všechny vyslýchal, a přistoupil na soudní smír.