V dovolání zloděj tvrdil, že nožem nechtěl na nikoho útočit, ale pouze otevřít čipem opatřené dveře od místnosti, kde byl zadržován. Soud rozhodoval v těchto dnech.

„Napadený výslovně potvrdil, že obviněný útočil nožem proti jeho tělu, což potvrdil i další svědek, který sledoval obviněného zezadu a viděl, že se obviněný na kolegu rozmáchl rukou, aniž si však nože v jeho ruce povšiml. Z konkrétně popsaného jednání obviněného je zřejmé, že obviněný nožem útočil, tedy užil násilí jako prostředek k překonání odporu, chtěje tak dosáhnout toho, aby mu otevřel dveře a umožnil útěk,“ neuvěřil obhajobě senát NS v čele s Danuší Novotnou.

První bundu si cizinec vyhlédl v obchodě na Václavském náměstí. Ze stojanu si vzal několik věcí, jednu bundu si navlékl pod svůj svrchník, zbytek vrátil na stojan a bez placení vykráčel z obchodu. Jenže před prodejnou byl zadržen členem ochranky, který ho odvedl do zázemí prodejny, kde musel lup vrátit. Zlodějíček tam ale odmítl čekat na přivolané policisty, na člena ochranky vytáhl nůž a vynutil si útěk.

O dva dny později zamířil do dalšího obchodu, kde znovu zopakoval svůj trik. Tentokrát ho před prodejnou zastavila prodavačka, které se ještě vysmekl a dal se na útěk, pak ho však zpacifikovali pozorní svědci a předali ho do rukou policistů.