Před zásahem hasičů ve speciálních oblecích policisté ze dvou nejvíce ohrožených domů evakuovali asi 20 lidí, aby je ochránili před zplodinami. Nikdo z obyvatel domů nebyl zraněn. Část ulice policie uzavřela. Hasičům se asi za 2,5 hodiny podařilo oheň uhasit; nyní garáž s fosforem zabezpečují před opětovným vznícením.

Podle odhadu Miklíkové se obyvatelé domů budou moci vrátit do svých bytů po odchodu hasičů asi po půlnoci. Ve středu ráno začnou zkoumat místo požáru policisté, zajistí také vzorky hořlaviny k expertíze.

"Bude se zjišťovat, komu to patří a z jakých důvodů k tomu zahoření došlo," uvedla mluvčí. Policisté zjistí, zda požár vznikl samovznícením fosforu, nebo zda byl jeho příčinou trestný čin.

Fosfor se v přírodě vyskytuje pouze ve sloučeninách. Jinak existuje bílý a červený fosfor. Bílý je mimořádně jedovatá, samozápalná, vysoce reaktivní pevná látka. Uchovává se pod vodou. Jde o velmi nebezpečný jed. Červený fosfor není samozápalný ani jedovatý. Je méně reaktivní než bílý. Používá se k výrobě zápalek.