Nevěděl ani o tom, že do rozkladové komise byl loni navržen žalobce Libor Nedorost v době, kdy již byl zbaven osvědčení k přístupu k utajovaným skutečnostem.

Žalobce Nedorost z nejvyššího státního zastupitelství odpovídal v době, kdy docházelo k podvodným konkursům v Berkově kauze, za agendu vstupu žalobců do konkursů. V současnosti čelí obvinění z porušení autorského práva. Patří do okruhu osob, které policie v kauze Berka prověřuje.

Podle obchodního rejstříku je veden ve firmě s účastí cizích státních příslušníků. Šéf NBÚ o tom všem údajně nevěděl.

"Nebylo mi známo, že pan Nedorost byl, jak uvádíte, zbaven osvědčení opravňujícího k přístupu k utajovaným skutečnostem a ani důvody, které k tomuto kroku vedly," odpověděl na dotaz Práva Mareš.

Šéf NBÚ dále přiznal, že nevěděl ani o tom, že ředitel jeho kanceláře Vladimír Šiša míval adresu trvalého bydliště v Pavlově na Jihlavsku, kde je podle obchodního rejstříku veden také jednatel Michail Chlemov z Moskvy, společník Nedorosta ve firmě VMML Consulting Services, s. r. o.

"Není mi známo, že na vámi uváděné adrese měl být od roku 1998 veden občan Ruské federace," přiznal Mareš.

Experty NBÚ doznání udivilo

"Šiša má sice jen administrativní prověrku, ale i v takových případech se ověřuje vše, co uvedl v prohlášení. A to i na obchodním rejstříku. Když ředitel Mareš letos v červnu přiznal, že ani po policejní prohlídce kanceláře Šiši letos v květnu nic neví, přestože tam byly objeveny dokumenty ke kauze Berka, pak je to na pováženou," poznamenal expert.

Zdůraznil, že NBÚ odpovídá i za prověrky osob vysílaných do NATO, Europolu a dalších z hlediska obrany, boje proti kriminalitě a terorismu důležitých spojeneckých institucí.

Leckteří z lidí, o nichž Mareš nemá poznatky, jsou informováni skvěle. Například Nedorost přiznal Právu, že věděl o zájmu NBÚ jmenovat jej do rozkladové komise. Bylo mu známo i zamítavé stanovisko nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové sdělené NBÚ.

"Na tuto skutečnost (na snahu NBÚ jmenovat Nedorosta, pozn. red.) reagovala Benešová a zástupce ředitele jejího sekretariátu Radek Ondruš telefonáty na NBÚ s tím, že mi činnost pro NBÚ byla zakázána a já byl jimi označen za osobu napojenou na ruskojazyčné mafie," uvádí v písemném vyjádření Nedorost.

"Nebudu to komentovat. Vyčkám na výsledky vyšetřování," řekla Právu nejvyšší státní zástupkyně.

"Pokud je pravda, co pan Nedorost tvrdí, pak je podivné, že zná naše sdělení NBÚ, úřadu, kde jsou všichni vázáni mlčenlivostí," poznamenal Ondruš.

Zdůraznil, že žádné obvinění na napojení na ruskojazyčné mafie nepadlo. "To je lež," dodal Ondruš.

Únik informací

Došlo-li na NBÚ k vyšetřování úniku informací, nikdo neví. Nikdo na tomto úřadě totiž ani neví, kdo Nedorosta do komise NBÚ prosazoval.

"Kdo navrhoval jednotlivá jména, nelze již s odstupem času zjistit," sdělil Právu Mareš. Podle kriminalistů to je ke škodě vyšetřování zločinného spolčení.

"V rozkladové komisi NBÚ zasedal taky Vladislav Větrovec. Někteří jej dokonce označují za hlavního organizátora zločinného spolčení a podvodných konkursů. S Nedorostem se velmi dobře zná. Udivuje mě, že na NBÚ není ani stopa," poznamenal detektiv protikorupční služby seznámený s Berkovou kauzou.

Úplně bez informací o okruhu osob přímo či nepřímo souvisejících s okruhem obviněných nebo podezřelých osob NBÚ není.

Šéf úřadu Mareš potvrdil informace Práva, podle nichž bezpečnostní prověrku Nedorosta pro styk s utajovanými skutečnostmi provedla bývalá bezpečnostní tajemnice nejvyššího státního zastupitelství Milada Bartoňková. Měla to být ona, kdo neodhalil podnikatelské aktivity Nedorosta, jeho vztahy k ruským společníkům ve firmě VMML Consulting Services a k rodině Šišů.

Dilema žalobců a vyšetřovatelů

Nedostatečná informovanost šéfa NBÚ není zřejmě problémem jen tohoto úřadu. O dění okolo sebe údajně nevěděli ani někteří řídící policejní důstojníci v severních Čechách. Až se sami dostali do problémů.

Podle informací Práva se nyní policejní prezidium a Inspekce ministra vnitra zabývají podněty, které poukazují na to, že šéf jednoho ze speciálních policejních útvarů udržuje osobní styky s obviněnými v kauze severočeské Universal banky, kterým má podávat o vyšetřovaném případu informace.

Případ banky má být dokonce personálně propojen s kauzou soudce Berky, i když konkurs na Universal banku před necelými pěti lety prohlásil jiný soudce.

"V souvislosti s případem soudce Berky a Universal banky provádíme šetření, která se týkají policistů," odpověděl ve čtvrtek na dotaz Práva šéf severočeské expozitury Inspekce ministra vnitra Karel Ebel. Odmítl potvrdit informace, že v okruhu vyšetřovaných policistů jsou i podplukovníci Petr Dvořák, Josef Honzajk a nadporučík Pavel Procházka, který se letos 30. dubna zastřelil.

"Žádná jména nebudu uvádět ani potvrzovat," řekl Ebel.

Spletitá síť desítek osob

Policisté a žalobci po roce vyšetřování zločinného spolčení okolo soudce Berky zjistili, že okruh podezřelých tvoří více než 70 osob rozmístěných na důležitých institucích a úřadech. Dále zjistili, že podobných skupin u nás operuje víc. A to nejen v oblasti podvodných konkursů a vydírání firem, které se dostaly do existenčních problémů.

"Stačíme i s posilami jen na kauzu Berka. Navazující kauzy a podezření na zločinná spolčení by měly vyšetřovat další posílené týmy. Ty však nejsou," sdělila Právu žalobkyně z pražského vrchního státního zastupitelství, která si nepřála být jmenována.

"S tiskem může hovořit jen kolegyně Irena Zadražilová. Všichni ostatní to mají pod hrozbou kárného řízení zakázáno vrchním státním zástupcem Jiřím Kulvejtem," vysvětlila.