Muž ve svém dovolání tvrdil, že výsledek rozhodnutí justice je v extrémním nesouladu s důkazy, zpochybňoval i znalecké posudky z toxikologie a psychiatrie s tím, že se nikdo nezabýval tím, jakou má toleranci na drogy.

Senát NS v čele s Danuší Novotnou se ale s takovými námitkami neztotožnil. „Bylo bez pochybností prokázáno, že obviněný se v době dopravní nehody nacházel ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla. Dle závěrů znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví toxikologie, byla v moči obviněného prokázána přítomnost látek ze skupiny cannabinoidů, amfetaminů a opiátů,“ upozornili soudci s tím, že podle znalců měl muž narušenou schopnost vnímat racionálně realitu a nemohl adekvátně reagovat na situaci.

Tragická událost se stala na začátku ledna 2010 v Rudné ulici v Ostravě. Zdrogovaný muž za volantem jel levým pruhem rychlostí asi 80 kilometrů v hodině přesto, že vozovku pokrývala souvislá vrstva rozbředlého sněhu. Vůbec si nevšiml sypače jedoucího s majáky, který v prostoru označeném dopravní značkou najížděl do levého pruhu a hodlal se otočit do protisměru. Následnému střetu už pak ani jeden z řidičů nedokázal zabránit.