"Sestřička na traumatologii nešťastnou náhodou upustila pětilitrový plastový kanystr s touto látkou, který upadl na zem a praskl. Duchapřítomně zbytek kanystru dala do umyvadla, kyselinu zředila vodou a zavolala hasiče," řekla mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Vladimíra Hacsiková.

Na místě zasahovali hasiči se speciální technikou. "Vždy v týmu o síle dvou mužů, v ochranném protichemickém přetlakovém oděvu, kyselinu naředili vodou a pak ji jímali průmyslovým vysavačem na nebezpečné látky. Zásah byl ukončen ráno v 2.05 hodiny. Na místě byla jedna zraněná osoba - sestřička, která se kyseliny nadýchala a ta jí podráždila sliznici," uvedla Hacsiková.

Pacienti prý ohroženi nebyli

Kyselina peroctová je podle ní hořlavá, bezbarvá, štiplavě páchnoucí, s vodou neomezeně mísitelná jedovatá kapalina, jejíž páry jsou těžší než vzduch. Reaguje spontánně s hořlavými látkami a zahřátím se rozkládá za odštěpování kyslíku.

"Páry této kyseliny silně dráždí oči a dýchací cesty, styk s kapalinou vede k silnému dráždění, případně poleptání očí a kůže," poznamenala mluvčí hasičů.

Mluvčí nemocnice Stanislav Kopečný doplnil, že v kanystru byl dezinfekční přípravek persteril, obsahující kyslinu peroctovou. "Pacienti ohroženi nebyli, protože k události došlo krátce před půlnocí na chodbě ambulance traumatologie," dodal mluvčí.