Podezřelá zásilka byla odhalena poté, co prošla rentgenem. Při kontrole bylo postupně nalezeno 15 různě velkých dílů rozřezaných sloních klů, které byly jednotlivě zabaleny v dárkovém papíru a olepeny páskou.

Sloní kly zachycené na letišti Václava Havla.

Sloní kly zachycené na Letišti Václava Havla.

FOTO: Celní správa České republiky

Kly pocházejí pravděpodobně podle České inspekce životního prostředí ze čtyř jedinců slona afrického. Tento druh je zařazen do seznamu nejpřísněji chráněných živočichů. Kly budou nabídnuty k výukovým účelům nebo neziskovým organizacím.

Sloní kly zachycené na letišti Václava Havla.

FOTO: Celní správa České republiky

V lednu zajistili celníci 33 050 gramů, v červnu 35 300 gramů sloních klů. Celkem se tedy snažili pašeráci dostat přes českou celní zónu téměř sto kilo slonoviny.