Podle antimonopolního úřadu město výrazně narušilo soutěžní prostředí. „Zadavatel zamezil v účasti v zadávacím řízení čtyřem dodavatelům schopným plnit předmět veřejné zakázky. Nelze vyloučit, že tyto společnosti mohly předložit výhodnější nabídky," uvedl již dříve předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Město podle úřadu špatně posoudilo nabídky firem Metrostav, a. s., a SWIETELSKY stavební, s. r. o., a nepovažovalo je za zájemce, přestože firmy předložily písemné žádosti o účast. Město dále vyloučilo společnosti Bilfinger Berger Baugeselschaft m. b. H. a BERGER BOHEMIA, a. s., přestože splnily kvalifikaci v požadovaném rozsahu.

Uvedený postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Město navíc nerespektovalo usnesení ÚOHS a neinformovalo úřad o uzavření dodatku ke smlouvě v době, kdy antimonopolní úřad případ řešil ve správním řízení.